Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
NOORD-KAAPLAND 197 Postmasburg 1976/07/17 053 313 3899 053 313 2954 (mev. L. Stegen) hv Weseinde- en Leonorastraat POSTMASBURG 8420 Posbus 250 8420 21 09:00 Rossouw-Lombard, A ( Annalize )
HEILBRON 35 Clocolan 1968/10/26 084 585 8716 hv 1ste Straat-Noord en 3de Laan-Oos CLOCOLAN 9735 Posbus 100 9735 9 0793216137@vodamail.co.za; janrclocolan@gmail.com 10:00 Rossouw, JAC ( Jan )
KLERKSDORP 256 Stilfontein-Wes 1981/01/04 018 484 2271 018 484 2267 hv Wilge- en Tembesirkel STILFONTEIN 2551 Posbus 500 2550 11 13kipling@gmail.com 09:00 Oosthuizen, SJ ( Sarel )
LOSBERG 323 Wonderfontein 1946/09/09 018 786 3481 018 786 3481 Adastraat, Oberholzer; 6de Laan WELVERDIEND 6052 Posbus 6052 2502 15 27826253562@vodamail.co.za 08:30 Welverdiend, 10:00 Wonderfontein Jordaan, PJ ( Pierre )
WES-KAAPLAND 253 Stellenbosch 1972/07/21 086 273 2403 021 886 6209 hv Hofmeyer- en Bosmanstraat STELLENBOSCH 7600 Posbus 2112 7601 33 admin.nhk@webafrica.org.za; cleroux@mweb.co.za 09:00 en 19:00 Le Roux, C ( Chris )
OOS-KAAPLAND 92 Jeffreysbaai 1994/03/13 042 296 2448 042 296 2448 Dr AD Keetstraat 23 Wavecrest JEFFREYSBAAI 6330 Posbus 516 6330 43 Admin56@telkomsa.net 09:00 Steenkamp, PL ( Piet )
NOORDELIKE PRETORIA 172 Oos-Moot 1968/06/30 086 203 8825 012 333 4918 GAUTENG 0134 20 admin@diens.org 09:00 en 18:30 (met danksegging)
NOORDELIKE PRETORIA 172 Oos-Moot 1968/06/30 086 203 8825 012 333 4918 GAUTENG 0134 20 admin@diens.org 09:00 en 18:30 (met danksegging) Van Wyk, IWC ( Natie )
JOHANNESBURG 214 Randburg 1947/05/10 011 789 4568 011 787 4983 hv Kerk- en Dovestraat Ferndale RANDBURG 2194 Posbus 39 2125 10 admin@nhk-randburg.co.za 09:00 Van Wyk, CJ ( CJ )
JOHANNESBURG 214 Randburg 1947/05/10 011 789 4568 011 787 4983 hv Kerk- en Dovestraat Ferndale RANDBURG 2194 Posbus 39 2125 10 admin@nhk-randburg.co.za 09:00 Van Sittert, JJ ( Jaco )
KLERKSDORP 107 Klerksdorp 1866/02/18 086 742 7840 018 462 3766 Ennisstraat 13 Oudorp KLERKSDORP 2571 Posbus 3001 KLERKSDORP 2573 11 admin@nhkklerksdorp.co.za 09:00 Botha, PJE ( Piet )
POTGIETERSRUS 170 Onverwacht 1996/07/29 086 502 3934 071 657 5599 NHKA Onverwacht: Gemeentesentrum Troupandstraat, Erf 14573 ONVERWACHT 0557 Posbus 6438 0557 41 admin@onverwachtgemeente.co.za 08:30 September tot April, 09:00 Mei tot Augustus Prinsloo, CB ( Bernard )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Oberholzer, L ( Leanie )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Buitendag, J ( Johan )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Dreyer, WA ( Wim )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Van der Merwe, JF ( Hannes )
WATERBERG 276 Vaalwater 1967/08/29 0866851266 082 573 0997 Kirkmanstraat 158 Vaalwater 0530 Posbus 290 0530 32 adminnhk@vodamail.co.za 9:30 Loedolff, CAA ( Tiaan )
POTCHEFSTROOM 295 Vredefort 1959/05/30 083 765 1211 hv Oranje- en Krielstraat VREDEFORT 9595 Posbus 61 9595 23 afaurie@yahoo.com 12:00 , VAKANT ( )
KRUGERSDORP 119 Krugersdorp-Noord 1964/06/21 011 953 1402 011 953 1402 hv President- en Krugerstraat KRUGERSDORP-NOORD 1739 Posbus 264 1751 13 ajh@nhk.co.za 08:30 en 18:00 Hattingh, AJ ( Attie )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste