Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
PREDIKANTE SONDER GEMEENTES 718 CSO (021) 551 2694 Elenor Weideman Privaatsak X09 Aandag: Elenor Weideman 7435 38 csosending@mweb.co.za Viljoen, CJ ( Chris )
PRETORIA 734 Nieu Seeland 2014/01/12 +64 210445492 24 hervormde_kerk@yahoo.co.nz Liebenberg, CG ( Chris )
HEILBRON 218 Reitz 1992/02/02 082 781 3988 hv Sarel Celliers- en Eerstestraat REITZ 9810 Posbus 783 9810 9 wleroux@internet-sa.co.za 07:30 , VAKANT ( )
RUSTENBURG 235 Rustenburg-Tuine 1988/08/14 014 533 0297 014 533 0297 Cuckoolaan 8 Safarituine RUSTENBURG 0299 Posbus 20020 0305 28 info@tuine.co.za 07:30, 09:00 en 18:00. Geen 07:30-diens tydens skoolvakansies, langnaweke en Mei Meer ... Potgieter, A ( Annette )
RUSTENBURG 235 Rustenburg-Tuine 1988/08/14 014 533 0297 014 533 0297 Cuckoolaan 8 Safarituine RUSTENBURG 0299 Posbus 20020 0305 28 info@tuine.co.za 07:30, 09:00 en 18:00. Geen 07:30-diens tydens skoolvakansies, langnaweke en Mei Meer ... Young, JA ( Johnny )
BOTHAVILLE 287 Viljoenskroon 1977/02/27 086 559 7244 056 515 2880 hv Engelbrecht- en Reidstraat VILJOENSKROON 9520 Posbus 224 9520 2 finswan@btbits.co.za 08:00 Botha, GS ( Gerrie )
HEIDELBERG 289 Villiers 1962/10/12 0588210796 0588210796 Dirkstraat VILLIERS 9840 Posbus 135 9840 8 teni@vodamail.co.za 08:00 Miller, LH ( Lydia )
LYDENBURG 139 Malelane 1980/01/19 013 790 1273 Sit nommer by 0761782818 Dwergarendstraat 532, Uitbreiding 5 Fish Eagle Bend MALELANE 1320 Posbus 186 1320 18 nhk.malelane@gmail.com 08:00 Van Deventer, JBJ ( Kiewiet )
LYDENBURG 236 Sabie 1935/11/23 013 764 1813 013 764 1813 hv Kerk- en Leastraat SABIE 1260 Posbus 3 1260 18 nhsabie@telkomsa.net 08:00 Breytenbach, W.J.M ( Willem )
NOORDELIKE NATAL 272 Utrecht 1984/01/01 034 331 3492 hv Maarschalk- en Naudestraat UTRECHT 2980 Posbus 266 2980 19 ndhk@risp.co.za 08:00 Kay, JH ( Jan )
NOORD-KAAPLAND 34 Christiana 1936/04/24 053 441 3721 053 441 3721 hv Eeufees- en Robynstraat CHRISTIANA 2680 Posbus 461 2680 21 christiana@nhk.co.za 08:00 Le Roux, PDM ( Pieter )
ZEERUST 115 Koster 1945/02/24 - 083 320 2263/082 932 5381 Saal van Laerskool Koster Koster Posbus 5482 0300 34 rikapienaar@hotmail.com 08:00 Kloppers, HN ( Hein )
SWELLENDAM 262 Swellendam 1958/06/16 028 514 1546 Posbus 101 6740 29 swellendam@nhk.co.za 08:00 (Bredasdorp), 10:00 (Swellendam) Joubert, TF ( Thomas )
ZOUTPANSBERG 145 Messina 1918/05/01 086 523 7028 015 534 2756 hv Van Zyl- en Celliersstraat MESSINA 0900 Posbus 313 0900 36 hjjlouw@hotmail.com 08:00 (elke Sondag) Van Zyl, G ( Gustav )
CHRISSIESMEER 194 Pongola 1955/05/21 034 413 2256 034 413 2256 hv Dr Jansen- en Hans Donsstraat PONGOLA 3170 Posbus 262 3170 5 brakvlei@lantic.net 08:00 (tweede, derde en vierde Sondag),
10:30 (eerste en vyfde Sondag)
Dupper, BM ( Buddie )
PIETERMARITZBURG 51 Durban 1927/04/23 086 624 4399 0312666925 Kerkgebou verkoop NG Kerk, Ballito Metodiste kerk, Umhlali Posbus 17028 4013 22 tfd@mweb.co.za 08:00 Durban, 10:30 Ballito, 16:00 Mandini (1ste en 3de Sondag) , VAKANT ( )
ZOUTPANSBERG 173 Oostelike Pietersburg 1967/08/25 Grimbeekstraat 83 Capricorn PIETERSBURG 0699 Posbus 1567 0787 36 nhkoos@absamail.co.za 08:00 en 18:00 , VAKANT ( )
CHRISSIESMEER 192 Piet Retief 1912/08/17 017 826 4210 072 092 9628 hv Kruger- en Kotzestraat PIET RETIEF 2380 Posbus 6 2380 5 nelcharmaine1@gmail.com 08:00, elke vierde Sondag 18:00 Dupper, BM ( Buddie )
ZEERUST 69 Gerdau 1962/09/01 082 376 4859 Middelbult GERDAU 2729 Posbus 18 2729 34 nhkerkgerdau@gmail.com 08:15 September tot Mei, 11:00 April tot Augustus Harmzen, P ( Petrus )
PRETORIA-WES 721 Midstream 2009/11/15 0823731486 Chorgesstraat 6 Midrand Estates Postnet Suite 618 LYTTELTON 0140 26 info.mfk7@gmail.com 08:30 Lindeque, GC ( Gerhard )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste