Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Oberholzer, L ( Leanie )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Buitendag, J ( Johan )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Dreyer, WA ( Wim )
PRETORIA 207 Pretoria-Oos 1952/11/01 012 460 8441 en 012 460 4515 Delyweg 100 Waterkloofpark GAUTENG 0181 Posbus 36318 0102 24 admin@pretoriaoos.com 09:00 en 18:30 (slegs in skoolkwartale); geen aanddiens in vakansietye nie Van der Merwe, JF ( Hannes )
PRETORIA 244 Silverton 1939/05/20 012 804 2807 (Ma en Wo 08:30 tot 13:30) hv President- en Fakkelstraat SILVERTON 0184 Posbus 149 0127 24 dinandknol@gmail.com 09:00 , VAKANT ( )
PRETORIA-NOORD 209 Pretoria-Tuine 1965/03/21 Voorlopig gebou van Gemeente Noordwestelike Pretor hv Van Riebeeck- en Ferdinand Meer ... 25 kirsteinc@saps.org.za 09:00 en 18:30 , VAKANT ( )
PRETORIA-WES 58 Elandspoort 1955/12/03 012 386 7889 Knightstraat 113 DANVILLE 0183 Posbus 19217 0117 26 elandspoort@gmail.com 09:00 Van den Berg, HP ( Herman )
PRETORIA-WES 61 Erasmia 1977/10/20 012 460 1030 Kalkheuwelstraat 446 CHRISTOBURG 0183 Posbus 34080 0023 26 Magdafmagdaf1@gmail.com 09:00 Delport, M ( Mariaan )
PRETORIA-WES 721 Midstream 2009/11/15 0823731486 Chorgesstraat 6 Midrand Estates Postnet Suite 618 LYTTELTON 0140 26 info.mfk7@gmail.com 08:30 Lindeque, GC ( Gerhard )
BLOEMFONTEIN 16 Bloemfontein-Wes 1970/08/06 0515222354 Charlie Suttonstraat 1 Fichardtpark BLOEMFONTEIN 9301 Posbus 31832 9317 1 nhgbw@lantic.net 09:30 Nel, J ( Johan )
BOTHAVILLE 117 Kroonstad 1947/04/27 hv Theron- en Booysenstraat Suidrand KROONSTAD 9499 Posbus 7264 9502 2 nhk.kroonstad@gmail.com 09:00 Grobler, J D ( Jan )
BOTHAVILLE 166 Odendaalsrus 1955/01/01 hv Kerk- en Boshoffstraat ODENDAALSRUS 9480 Voortrekkerlaan 31 9480 2 cgmbrokers@telkomsa.net 09:30 Du Plessis, CH ( Casper )
BOTHAVILLE 290 Virginia 1955/08/30 Drakensbergweg 15 Virginia VRYSTAAT 9430 Posbus 225 9430 2 whvs@telkomsa.net 11:00
BRAKPAN 327 Zesfontein 1967/10/31 Bothaweg 287 PETIT 1512 Posbus 7051 1512 3 nhk.zesfontein@gmail.com 10:00 Dannhauser, EH ( Estelle )
CHRISSIESMEER 24 Breyten 1945/04/28 0 Besterstraat 12 BREYTEN 2330 Posbus 29 2330 5 breytennhk@vodamail.co.za 09:00 , VAKANT ( )
CHRISSIESMEER 63 Ermelo-Suid 1980/09/28 Dr Malanstraat 19 De Bruinpark ERMELO 2351 Postnet Suite 196 ERMELO 2350 5 kantoorermelosuid@vodamail.co.za 09:00 Bezuidenhout, CJ ( Johan )
CHRISSIESMEER 89 Hendrina 1937/08/07 hv Van Niekerk- en Beukesstraat HENDRINA 1095 Posbus 205 1095 5 nhghendrina@itech2000.net 10:00 De Leeuw, LJ ( Lorret )
DORSLAND 78 Grootfontein 1937/09/04 0811487465 6 nhkgfn@iway.na Somer 09:00 of 19:00 alternerend.
Winter 09:00 of 18:00 alternerend
Greyling, BF ( Berend )
DORSLAND 267 Tsumeb 1950/12/02 081 2407841 Posbus 559 NAMIBIE 6 santie335@gmail.com 09:00 Tsumeb en 19:00 Oshakati Greyling, BF ( Berend )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste