Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
PRETORIA-NOORD 209 Pretoria-Tuine 1965/03/21 Voorlopig gebou van Gemeente Noordwestelike Pretor hv Van Riebeeck- en Ferdinand Meer ... 25 kirsteinc@saps.org.za 09:00 en 18:30 , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 185 Petrusburg 2003/07/27 086 512 7982 hv Mulder- en Boshoffstraat PETRUSBURG 9932 1 hta@htaa.co.za 09:30 (elke 1ste en 3de Sondag van die maand) , VAKANT ( )
PRETORIA 734 Nieu Seeland 2014/01/12 +64 210445492 24 hervormde_kerk@yahoo.co.nz Liebenberg, CG ( Chris )
WATERBERG 300 Warmbad 1953/05/29 - 014 736 3124 Ludorfstraat 46 WARMBAD 0480 - 0480 32 nhkerk@telkomsa.net Elke Sondag 09:00 Warmbad: 1ste Sondag 09:00 Rooiberg en Kromdraai 11:00 , VAKANT ( )
PRETORIA 146 Meyerspark 1975/01/30 012 803 1573 Laerskool Skuilkrans Gracelaan Murrayfield 0184 Clydestraat 6 0184 24 frikbarnard@nashuaisp.co.za 09:00 Meyerspark, 09:30 Sunnyside Geyser, PA ( Piet )
NOORDELIKE PRETORIA 172 Oos-Moot 1968/06/30 086 203 8825 012 333 4918 GAUTENG 0134 20 admin@diens.org 09:00 en 18:30 (met danksegging)
NOORDELIKE PRETORIA 172 Oos-Moot 1968/06/30 086 203 8825 012 333 4918 GAUTENG 0134 20 admin@diens.org 09:00 en 18:30 (met danksegging) Van Wyk, IWC ( Natie )
ZUURFONTEIN 328 Zuurfontein 1939/09/09 011 975 3413 hv Monumentstraat en Highveldweg Kempton Park Gauteng 1619 Partridgelaan 74 KEMPTON PARK 1619 37 hannes@nhzuurfontein.org 09:00 Janse van Rensburg, JG ( Hannes )
PRETORIA-NOORD 265 Theresapark 1983/10/23 086 661 2005 012 542 3568 Tydelik by Gemeente Witfontein hv Stasie- en Deetlefsstraat PRETORIA-NOORD 0182 per adres NHKA gemeente Witfontein PRETORIA-NOORD 0116 25 pretorg@lantic.net Laaste Sondag van die maand om 11:00 , VAKANT ( )
ZEERUST 68 Gaborone 1995/01/15 +267 316 1371 +267 316 1371 Plot 32307 Phakalane GABORONE BOTSWANA Po Box 404 155 GABORONE BOTSWANA 34 nhk2gabs@info.bw 09:00 Jacobs, PJ (jr) ( Pierre )
MIDDELBURG 81 Zimbabwe 1931/05/19 +2634 700684 (Aandag R Grau) +2634 305191 hv Southey- en Ferreirastraat Hillside HARARE ZIMBABWE PO Box Cr 321 HARARE ZIMBABWE 17 rinus.grau@sc.com 10:00 , VAKANT ( )
BRONKHORSTSPRUIT 313 Witbank-Noord 1977/04/17 086 590 1818 013 650 0306 hv Duvenage- en Palmstraat DIE HEUWEL uitbreiding 1 WITBANK 1034 Posbus 8894 WITBANK 1042 4 sandra.nhk@web4us.co.za 09:00
BRONKHORSTSPRUIT 313 Witbank-Noord 1977/04/17 086 590 1818 013 650 0306 hv Duvenage- en Palmstraat DIE HEUWEL uitbreiding 1 WITBANK 1034 Posbus 8894 WITBANK 1042 4 sandra.nhk@web4us.co.za 09:00 Van Schalkwyk, OJ ( Ockie )
VEREENIGING 147 Meyerton 1950/03/25 016 362 1207 016 362 1207 hv Holliday- en Reitzstraat MEYERTON 1961 Posbus 10 1960 31 sbenson@vodamail.co.za 08:30 Beukes, ME ( Mariaan )
HEILBRON 35 Clocolan 1968/10/26 084 585 8716 hv 1ste Straat-Noord en 3de Laan-Oos CLOCOLAN 9735 Posbus 100 9735 9 0793216137@vodamail.co.za; janrclocolan@gmail.com 10:00 Rossouw, JAC ( Jan )
ZEERUST 131 Lichtenburg-Oos 1958/09/13 018 632 6302 018 632 6302 7de Laan 24 LICHTENBURG 2740 Posbus 10027 2740 34 lichtenburgoos@nhk.co.za 09:00 September tot April, 10:00 Mei tot Augustus Jacobs, DS ( Dawie )
BRAKPAN 248 Springs-Oos 1959/09/09 011 362 2503 011 362 4691 Jurgenslaan 16 Strubenvale SPRINGS 1559 Posbus 10040 1570 3 nhksoos@mwebbiz.co.za 09:00 (aanddienste per afkondiging) Roets, PJ ( Pierre )
TRICHARDTSFONTEIN 65 Evander 1963/06/07 017 632 3394 017 632 3394 hv Bologna- en Braam Fischerstraat EVANDER 2280 Posbus 101 2280 30 nedherv@mweb.co.za 10:15 , VAKANT ( )
SWELLENDAM 262 Swellendam 1958/06/16 028 514 1546 Posbus 101 6740 29 swellendam@nhk.co.za 08:00 (Bredasdorp), 10:00 (Swellendam) Joubert, TF ( Thomas )
BRAKPAN 22 Brakpan 1925/06/06 086 544 4715 011 740 3181 hv Wendenlaan en Parkstraat BRAKPAN 1541 Posbus 1016 1540 3 nhkb@absamail.co.za 09:00 Uys, PJ ( Pieter )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste