Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
PRETORIA 244 Silverton 1939/05/20 012 804 2807 (Ma en Wo 08:30 tot 13:30) hv President- en Fakkelstraat SILVERTON 0184 Posbus 149 0127 24 dinandknol@gmail.com 09:00 , VAKANT ( )
PRETORIA-NOORD 206 Pretoria-Noord 1939/04/03 086 560 0398 012 546 6445 Rolbal Klub , Jan van Riebeeck Str Pretoria-Noord Gauteng 0182 Posbus 16141 0116 25 nhkerk@4data.co.za 09:00 (sien jaarprogram vir aanddienste) , VAKANT ( )
PRETORIA-NOORD 209 Pretoria-Tuine 1965/03/21 Voorlopig gebou van Gemeente Noordwestelike Pretor hv Van Riebeeck- en Ferdinand Meer ... 25 kirsteinc@saps.org.za 09:00 en 18:30 , VAKANT ( )
PRETORIA-NOORD 265 Theresapark 1983/10/23 086 661 2005 012 542 3568 Tydelik by Gemeente Witfontein hv Stasie- en Deetlefsstraat PRETORIA-NOORD 0182 per adres NHKA gemeente Witfontein PRETORIA-NOORD 0116 25 pretorg@lantic.net Laaste Sondag van die maand om 11:00 , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 45 Dordrecht 1939/12/30 045 943 1174 Voortrekkerstraat 44 DORDRECHT 5435 Posbus 116 5435 1 braam@nhk.co.za 09:00 , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 185 Petrusburg 2003/07/27 086 512 7982 hv Mulder- en Boshoffstraat PETRUSBURG 9932 1 hta@htaa.co.za 09:30 (elke 1ste en 3de Sondag van die maand) , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 213 Queenstown 1955/05/26 086 208 4836 hv Frost en Longhillstraat Bergsig QUEENSTOWN 5319 Posbus 533 5320 1 nhkqtown@gmail.com 11:00 (voorbereidingsdienste 08:30) , VAKANT ( )
BRONKHORSTSPRUIT 41 Delmas 1926/05/22 086 751 0732 013 665 2679 (08:00 tot 13:00) Sarel Cilliersstraat DELMAS 2210 Posbus 218 2210 4 delmas@nhk.co.za 09:00 , VAKANT ( )
CHRISSIESMEER 24 Breyten 1945/04/28 0 Besterstraat 12 BREYTEN 2330 Posbus 29 2330 5 breytennhk@vodamail.co.za 09:00 , VAKANT ( )
DORSLAND 72 Gobabis 1937/07/31 +264 62 568422 +264 62 568422 6 jventer@mtcmobile.com.na Somer 09:00 en 17:00, winter 09:00 en 16:00 , VAKANT ( )
HEIDELBERG 144 Memel 1914/05/16 086 675 1791 082 339 4054 hv Odendaal- en Voortrekkerstraat MEMEL 2970 Posbus 29 2970 8 wpgkoen@sanlam4u.co.za 11:00 , VAKANT ( )
HEIDELBERG 294 Vrede 1905/03/11 086 554 1761 082 675 7193 Van der Lingenstraat 37 VREDE 9835 Posbus 220 9835 8 vz@zippnorth.co.za 09:00 , VAKANT ( )
HEILBRON 13 Bethlehem 1962/09/29 0865185012 0659498152 Barry De Koklaan 29 Panorama BETHLEHEM 9701 Posbus 339 9700 9 dolfc@mweb.co.za 10:00 , VAKANT ( )
HEILBRON 88 Heilbron 1911/09/23 086 694 0624 082 922 2401 / 058 852 3950 hv Nicol- en Stoffel Nelstraat HEILBRON 9650 Posbus 86 9650 9 rosab@skysat.co.za 09:30 , VAKANT ( )
HEILBRON 218 Reitz 1992/02/02 082 781 3988 hv Sarel Celliers- en Eerstestraat REITZ 9810 Posbus 783 9810 9 wleroux@internet-sa.co.za 07:30 , VAKANT ( )
JOHANNESBURG 96 Midrand 1931/01/01 11de Weg Erand Gardens MIDRAND 1682 Posbus 11108 1686 10 finmidrand@gmail.com 9;00 , VAKANT ( )
JOHANNESBURG 160 Newlands 1929/05/18 011 673 4770 011 673 4770 (Ma 08:00-14:00, Do 09:00-13:00 hv Waterval- en Sewendestraat Newlands GAUTENG 2092 Posbus 58009 2114 10 drieniejoubert@gmail.com 09:00 , VAKANT ( )
KLERKSDORP 175 Orkney 1956/10/15 018 473 3486 018 473 3486 hv Milton- en Kiplinglaan ORKNEY 2619 Posbus 103 2620 11 hannetjiescherman@gmail.com 09:00 , VAKANT ( )
KLERKSDORP 255 Stilfontein 1958/03/16 Hartebeesfonteinweg 70 STILFONTEIN 2551 Posbus 307 2550 11 pjebotha@lantic.net 09:00 , VAKANT ( )
KROKODILRIVIER 141 Buffelspoort 1947/08/23 0781765421 Ou Pretoria-pad Buffelspoort MOOINOOI 0325 Posbus 477 0325 12 marikana@nhk.co.za 09h00 , VAKANT ( )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste