Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
BLOEMFONTEIN 14 Bloemfontein 1937/03/20 086 542 6189 051 446 4316 Karl Kielblockstraat Langenhovenpark BLOEMFONTEIN 9317 Posbus 37165 9330 1 nhgbloem@gmail.com 09:00 en 18:00 Dreyer, JJ ( Jaco )
BLOEMFONTEIN 14 Bloemfontein 1937/03/20 086 542 6189 051 446 4316 Karl Kielblockstraat Langenhovenpark BLOEMFONTEIN 9317 Posbus 37165 9330 1 nhgbloem@gmail.com 09:00 en 18:00 Dykema, W ( Willem )
BLOEMFONTEIN 14 Bloemfontein 1937/03/20 086 542 6189 051 446 4316 Karl Kielblockstraat Langenhovenpark BLOEMFONTEIN 9317 Posbus 37165 9330 1 nhgbloem@gmail.com 09:00 en 18:00 Katzke, I ( Ivan )
BLOEMFONTEIN 14 Bloemfontein 1937/03/20 086 542 6189 051 446 4316 Karl Kielblockstraat Langenhovenpark BLOEMFONTEIN 9317 Posbus 37165 9330 1 nhgbloem@gmail.com 09:00 en 18:00 Neele, AC ( Adriaan )
BLOEMFONTEIN 16 Bloemfontein-Wes 1970/08/06 0515222354 Charlie Suttonstraat 1 Fichardtpark BLOEMFONTEIN 9301 Posbus 31832 9317 1 nhgbw@lantic.net 09:30 Nel, J ( Johan )
BLOEMFONTEIN 45 Dordrecht 1939/12/30 045 943 1174 Voortrekkerstraat 44 DORDRECHT 5435 Posbus 116 5435 1 braam@nhk.co.za 09:00 , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 185 Petrusburg 2003/07/27 086 512 7982 hv Mulder- en Boshoffstraat PETRUSBURG 9932 1 hta@htaa.co.za 09:30 (elke 1ste en 3de Sondag van die maand) , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 213 Queenstown 1955/05/26 086 208 4836 hv Frost en Longhillstraat Bergsig QUEENSTOWN 5319 Posbus 533 5320 1 nhkqtown@gmail.com 11:00 (voorbereidingsdienste 08:30) , VAKANT ( )
BOTHAVILLE 20 Bothaville 1936/05/23 086 524 0612 056 515 2673 hv Carey- en Castignanistraat BOTHAVILLE 9660 Posbus 295 9660 2 nhkbothaville@gmail.com 09:30 (Mei tot Augustus) 09:00 (September tot April) Botma, AC ( Carel )
BOTHAVILLE 117 Kroonstad 1947/04/27 hv Theron- en Booysenstraat Suidrand KROONSTAD 9499 Posbus 7264 9502 2 nhk.kroonstad@gmail.com 09:00 Grobler, J D ( Jan )
BOTHAVILLE 166 Odendaalsrus 1955/01/01 hv Kerk- en Boshoffstraat ODENDAALSRUS 9480 Voortrekkerlaan 31 9480 2 cgmbrokers@telkomsa.net 09:30 Du Plessis, CH ( Casper )
BOTHAVILLE 220 Riebeeckstad 2014/02/25 086 518 5128 hv Craib- en Nathanielstraat 34 RIEBEECKSTAD 9469 Posbus 66185 9469 2 riebeeckstad@nhk.co.za 09:00
BOTHAVILLE 287 Viljoenskroon 1977/02/27 086 559 7244 056 515 2880 hv Engelbrecht- en Reidstraat VILJOENSKROON 9520 Posbus 224 9520 2 finswan@btbits.co.za 08:00 Botha, GS ( Gerrie )
BOTHAVILLE 290 Virginia 1955/08/30 Drakensbergweg 15 Virginia VRYSTAAT 9430 Posbus 225 9430 2 whvs@telkomsa.net 11:00
BRAKPAN 10 Benoryn 1941/05/17 011 849 1179 011 849 1179 hv Struben- en De Miststraat Rynfield BENONI 1501 Posbus 12522 1504 3 benoryn@telkomsa.net 09:00 Gasson, MM ( Marlize )
BRAKPAN 22 Brakpan 1925/06/06 086 544 4715 011 740 3181 hv Wendenlaan en Parkstraat BRAKPAN 1541 Posbus 1016 1540 3 nhkb@absamail.co.za 09:00 Uys, PJ ( Pieter )
BRAKPAN 23 Brakpan-Harmonie 1963/09/08 086 603 4068 011 740 9683 hv Dirk van der Hoff- en Collieryweg Rand Colleries BRAKPAN 1541 Posbus 3628 1544 3 nhkharmonie@gmail.com 09:00 Jansen van Rensburg, JA ( Hannes )
BRAKPAN 249 Selcourt 1986/08/10 011 818 5923 011 818 5923 hv Star- en Karibaweg SELCOURT 1559 Posbus 11075 1567 3 nhkselc@gmail.com 09:00 Lourens, D ( Dalene )
BRAKPAN 247 Springs-Noord 1976/01/01 011 811 5572 011 811 5572 hv Gladstonelaan en Maskewstraat Rowhill SPRINGS 1559 Posbus 15616 1564 3 kjacobsz@telkomsa.net 09:00 Dannhauser, EH ( Estelle )
BRAKPAN 248 Springs-Oos 1959/09/09 011 362 2503 011 362 4691 Jurgenslaan 16 Strubenvale SPRINGS 1559 Posbus 10040 1570 3 nhksoos@mwebbiz.co.za 09:00 (aanddienste per afkondiging) Roets, PJ ( Pierre )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste