Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
PREDIKANTE SONDER GEMEENTES 718 CSO (021) 551 2694 Elenor Weideman Privaatsak X09 Aandag: Elenor Weideman 7435 38 csosending@mweb.co.za Viljoen, CJ ( Chris )
POTCHEFSTROOM 198 Potchefstroom 1842/03/26 018 2932672 018 293 2672 Walter Sisululaan 217 POTCHEFSTROOM 2531 Posbus 598 2520 23 nhkpotch1@lantic.net 09:30 September tot April, 10:00 Mei tot Augustus, 18:30 Kok, WJJ ( Willem )
RUSTENBURG 229 Rustenburg 1850/11/16 083 455 2931 Manukalaan 108 Geelhoutpark RUSTENBURG 0299 Posbus 20340 Proteapark RUSTENBURG 0305 28 franskleyn@vodamail.co.za 09:30 by Gemeente Rustenburg-Kloof , VAKANT ( )
PRETORIA 205 Pretoria 1855/09/08 - 012 329 0362 / 012 321 7580 Verwyder asb PRETORIA 0001 Posbus 40784 0007 24 pretorianhk@telkomsa.net 09:00 Du Toitstraat.
10:30 Ons Tuis
Pretorius, C ( Christo )
HEIDELBERG 293 Volksrust 1861/04/15 086 611 5784 017 735 5743 hv Smit- en Monumentstraat Volksrust MPUMALANGA 2470 Posbus 265 2470 8 schalkvan@telkomsa.net 09:30 Buitendag, P ( Paul )
MIDDELBURG 149 Middelburg 1864/04/01 013 243 1465 013 243 3949 hv Bhimy Damane- en Lilian Ngoyistraat MIDDELBURG 1050 Posbus 240 1050 17 nhkmid@gmail.com 08:30 en 18:30 Steenekamp, NJS ( Nicolaas )
MIDDELBURG 149 Middelburg 1864/04/01 013 243 1465 013 243 3949 hv Bhimy Damane- en Lilian Ngoyistraat MIDDELBURG 1050 Posbus 240 1050 17 nhkmid@gmail.com 08:30 en 18:30 Le Roux, E ( Elritia )
MIDDELBURG 149 Middelburg 1864/04/01 013 243 1465 013 243 3949 hv Bhimy Damane- en Lilian Ngoyistraat MIDDELBURG 1050 Posbus 240 1050 17 nhkmid@gmail.com 08:30 en 18:30 Viljoen, JJ ( Johan )
HEIDELBERG 87 Heidelberg 1865/06/27 086 567 3233 016 341 6725 hv Voortrekker- en Maraisstraat HEIDELBERG 1441 Posbus 305 1438 8 nhkh@lantic.net 09:00 Robberts, ZC ( Zet )
WATERBERG 301 Waterberg 1865/11/20 086 695 5413 014 717 5477 hv Kerk- en Thabo Mbekistraat NYLSTROOM 0510 Posbus 53 0510 32 hervormwaterb@telkomsa.net 09:00 en 18:00 Sauer, W de V ( Willem )
WATERBERG 301 Waterberg 1865/11/20 086 695 5413 014 717 5477 hv Kerk- en Thabo Mbekistraat NYLSTROOM 0510 Posbus 53 0510 32 hervormwaterb@telkomsa.net 09:00 en 18:00 Van Wyk, BJ ( Barry )
KLERKSDORP 107 Klerksdorp 1866/02/18 086 742 7840 018 462 3766 Ennisstraat 13 Oudorp KLERKSDORP 2571 Posbus 3001 KLERKSDORP 2573 11 admin@nhkklerksdorp.co.za 09:00 Botha, PJE ( Piet )
BRONKHORSTSPRUIT 26 Bronkhorstspruit 1869/02/07 013 932 2929 013 932 2929 hv Charl Cilliers- en Krugerstraat BRONKHORSTSPRUIT 1020 Posbus 44 1020 4 nhbhs@telkomsa.net 09:00 Van Staden, JH ( Jan )
ZEERUST 326 Zeerust 1871/06/12 018 642 2623 018 642 2623 Kerkstraat 47 ZEERUST 2865 Posbus 105 2865 34 zeerust@nhk.co.za 09:30 Oberholzer, BC ( Barrie )
TRICHARDTSFONTEIN 266 Trichardtsfontein 1879/11/22 086 602 9220 017 638 1134 hv Prinsloo- en Kerkstraat TRICHARDT 2300 Posbus 113 2300 30 nhktrichardt@mweb.co.za 08:30 Van der Linde, LJ ( Louw )
MIDDELBURG 48 Dullstroom 1887/11/02 072 116 3353 Gunningstraat DULLSTROOM 1110 Posbus 60 1110 17 nhkdullstroom@gmail.com 10:00 Prinsloo, JH ( Jan )
MAQUASSI 19 Bosmansrust 1888/01/01 0827086761 Kerkstraat WITPOORT 2632 Posbus 238 2630 16 pamarx@lantic.net 10:00 Pienaar, PJHS ( Henk )
ZEERUST 130 Lichtenburg 1891/10/10 086 629 2270 082 461 2770 hv Buchanan- en Kerkstraat LICHTENBURG 2740 Posbus 84 2740 34 drieslr@vodamail.co.za 09:30 September tot April, 10:00 Mei tot Augustus.
Geen eredienste in die aand Meer ...
Senekal, GC ( Gerrie )
KRUGERSDORP 118 Krugersdorp 1891/11/01 Presidentstraat 42 KRUGERSDORP 1739 Posbus 7027 1741 13 nhkkrugersdorp@zonetech.co.za 10:15 (09:00 gedurende skoolvakansies en langnaweke) Schimper, QJ ( Quinten )
ZEERUST 283 Ventersdorp 1892/02/21 018 264 2245 018 264 2245 hv Visser- en Van Riebeeckstraat VENTERSDORP 2710 Posbus 76 2710 34 nhkven@truenw.co.za 09:30 Jansen van Vuren, MS ( Marius )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste