Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
BLOEMFONTEIN 185 Petrusburg 2003/07/27 086 512 7982 hv Mulder- en Boshoffstraat PETRUSBURG 9932 1 hta@htaa.co.za 09:30 (elke 1ste en 3de Sondag van die maand) Swart, MJ ( Tinus )
BLOEMFONTEIN 213 Queenstown 1955/05/26 - HV Frost en Longhill Straat Bergsig QUEENSTOWN 5319 Posbus 533 5320 1 nhkqtown@gmail.com 11:00 (voorbereidingsdienste 08:30) Swart, MJ ( Tinus )
BOTHAVILLE 117 Kroonstad 1947/04/27 hv Theron- en Booysenstraat Suidrand KROONSTAD 9499 Posbus 7264 9502 2 nhk.kroonstad@gmail.com 09:00 Grobler, J D ( Jan )
BOTHAVILLE 166 Odendaalsrus 1955/01/01 hv Kerk- en Boshoffstraat ODENDAALSRUS 9480 Voortrekkerlaan 31 9480 2 cgmbrokers@telkomsa.net 09:00 Du Plessis, CH ( Casper )
BOTHAVILLE 220 Riebeeckstad 2014/02/25 N.v.t hv Craib- en Nathanielstraat 34 RIEBEECKSTAD 9469 Posbus 66185 9469 2 riebeeckstad@nhk.co.za 09:00
BOTHAVILLE 720 Ringsbenoeming - Bothaville 2 , VAKANT ( )
BOTHAVILLE 290 Virginia 1955/08/30 Drakensbergweg 15 Virginia VRYSTAAT 9430 Posbus 225 9430 2 whvs@telkomsa.net 11:00
BRAKPAN 327 Zesfontein 1967/10/31 Bothaweg 287 PETIT 1512 Posbus 7051 1512 3 nhk.zesfontein@gmail.com 10:00 Dannhauser, EH ( Estelle )
BRONKHORSTSPRUIT 204 Premiermyn 1968/02/10 Zonderwaterweg CULLINAN 1000 Posbus 202 1000 4 , VAKANT ( )
CHRISSIESMEER 63 Ermelo-Suid 1980/09/28 Dr Malanstraat 19 De Bruinpark ERMELO 2351 Postnet Suite 196 ERMELO 2350 5 kantoorermelosuid@vodamail.co.za 09:00 Bezuidenhout, CJ ( Johan )
CHRISSIESMEER 153 Morgenzon 1936/04/09 017 793 3068 hv Kleynhans- en Louisstraat MORGENZON 2315 Posbus 151 2315 5 nhkmorg@mweb.co.za 09:00 Beukes, JA ( Hannes )
HEIDELBERG 75 Greylingstad 1944/05/27 Bothastraat GREYLINGSTAD 2415 Posbus 124 2415 8 sarwipi@telkomsa.net 09:00
HEILBRON 82 Harrismith 1982/07/31 086 545 8928 Southeystraat 34 HARRISMITH 9880 Posbus 797 9880 9 oberand@vodamail.co.za 09:30 , VAKANT ( )
JOHANNESBURG 96 Midrand 1931/01/01 10de Weg Erand Gardens MIDRAND 1682 Posbus 11108 1686 10 finmidrand@gmail.com 09:15 Eksteen, P ( Paula )
JOHANNESBURG 268 Turffontein 1929/05/15 h/v President en Biccardstraat Turffontein GAUTENG 2190 Posbus 38042 2016 10 nhkturffontein@gmail.com 09:00 Mc Donald, JJ (Kotie) ( Kotie )
KLERKSDORP 255 Stilfontein 1958/03/16 Hartebeesfonteinweg 70 STILFONTEIN 2551 Posbus 307 2550 11 pjebotha@lantic.net 09:00 , VAKANT ( )
KRUGERSDORP 118 Krugersdorp 1891/11/01 086 657 9844 Presidentstraat 42 KRUGERSDORP 1739 Posbus 7027 1741 13 nhkkrugersdorp@zonetech.co.za 10:15 (09:00 gedurende skoolvakansies en langnaweke) Delport, H ( Hein )
KRUGERSDORP 136 Magaliesburg 1953/06/06 086 720 8463 Kosterweg MAGALIESBURG 1739 Posbus 115 1791 13 nhkmagaliesburg@gmail.com 10:00 Greyling, JJ (jr) ( Johan )
KRUGERSDORP 165 Noordrand 1966/09/01 Nooitgedacht 88 Ou Krugersdorp-Pretoria-pad Posbus 111 1747 13 mfpretoriusjnr@gmail.com 10:30 Kloppers, HN ( Hein )
KRUGERSDORP 263 Tarlton 1973/09/23 Plot 160 Vlakplaas Rustenburgweg TARLTON, 1739 Posbus 314 1749 13 nhktarlton@gmail.com 08:30 Greyling, JJ (jr) ( Johan )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste