Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring Gem No Gemeente Stigtings Datum Faks Nommer Telefoon Nommer Adres Pos Adres Ring Koppel Epos Erediens Tye Predikant
PRETORIA-NOORD 209 Pretoria-Tuine 1965/03/21 Voorlopig gebou van Gemeente Noordwestelike Pretor hv Van Riebeeck- en Ferdinand Meer ... 25 kirsteinc@saps.org.za 09:00 en 18:30 , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 45 Dordrecht 1939/12/30 045 943 1174 Voortrekkerstraat 44 DORDRECHT 5435 Posbus 116 5435 1 braam@nhk.co.za 09:00 , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 185 Petrusburg 2003/07/27 086 512 7982 hv Mulder- en Boshoffstraat PETRUSBURG 9932 1 hta@htaa.co.za 09:30 (elke 1ste en 3de Sondag van die maand) , VAKANT ( )
BLOEMFONTEIN 213 Queenstown 1955/05/26 086 208 4836 hv Frost en Longhillstraat Bergsig QUEENSTOWN 5319 Posbus 533 5320 1 nhkqtown@gmail.com 11:00 (voorbereidingsdienste 08:30) , VAKANT ( )
BOTHAVILLE 117 Kroonstad 1947/04/27 hv Theron- en Booysenstraat Suidrand KROONSTAD 9499 Posbus 7264 9502 2 nhk.kroonstad@gmail.com 09:00 Grobler, J D ( Jan )
BOTHAVILLE 166 Odendaalsrus 1955/01/01 hv Kerk- en Boshoffstraat ODENDAALSRUS 9480 Voortrekkerlaan 31 9480 2 cgmbrokers@telkomsa.net 09:30 Du Plessis, CH ( Casper )
BOTHAVILLE 220 Riebeeckstad 2014/02/25 086 518 5128 hv Craib- en Nathanielstraat 34 RIEBEECKSTAD 9469 Posbus 66185 9469 2 riebeeckstad@nhk.co.za 09:00
BOTHAVILLE 290 Virginia 1955/08/30 Drakensbergweg 15 Virginia VRYSTAAT 9430 Posbus 225 9430 2 whvs@telkomsa.net 11:00
BRAKPAN 327 Zesfontein 1967/10/31 Bothaweg 287 PETIT 1512 Posbus 7051 1512 3 nhk.zesfontein@gmail.com 10:00 Dannhauser, EH ( Estelle )
CHRISSIESMEER 63 Ermelo-Suid 1980/09/28 Dr Malanstraat 19 De Bruinpark ERMELO 2351 Postnet Suite 196 ERMELO 2350 5 kantoorermelosuid@vodamail.co.za 09:00 Bezuidenhout, CJ ( Johan )
CHRISSIESMEER 89 Hendrina 1937/08/07 hv Van Niekerk- en Beukesstraat HENDRINA 1095 Posbus 205 1095 5 nhghendrina@itech2000.net 10:00 De Leeuw, LJ ( Lorret )
CHRISSIESMEER 153 Morgenzon 1936/04/09 017 793 3068 hv Kleynhans- en Louisstraat MORGENZON 2315 Posbus 151 2315 5 nhkmorg@mweb.co.za 11:00 Maart tot September, 08:00 Oktober tot Februarie Beukes, JA ( Hannes )
HEIDELBERG 75 Greylingstad 1944/05/27 Bothastraat GREYLINGSTAD MPUMALANGA 2415 Posbus 124 2415 8 nhkgrey@gmail.com 09:00
JOHANNESBURG 96 Midrand 1931/01/01 11de Weg Erand Gardens MIDRAND 1682 Posbus 11108 1686 10 finmidrand@gmail.com 9;00 , VAKANT ( )
JOHANNESBURG 268 Turffontein 1929/05/15 h/v President en Biccardstraat Turffontein GAUTENG 2190 Posbus 38042 2016 10 nhkturffontein@gmail.com 09:00 Mc Donald, JJ (Kotie) ( Kotie )
KLERKSDORP 255 Stilfontein 1958/03/16 Hartebeesfonteinweg 70 STILFONTEIN 2551 Posbus 307 2550 11 pjebotha@lantic.net 09:00 , VAKANT ( )
KRUGERSDORP 118 Krugersdorp 1891/11/01 Presidentstraat 42 KRUGERSDORP 1739 Posbus 7027 1741 13 nhkkrugersdorp@zonetech.co.za 10:15 (09:00 gedurende skoolvakansies en langnaweke) Schimper, QJ ( Quinten )
KRUGERSDORP 136 Magaliesburg 1953/06/06 0867208463 Kosterweg MAGALIESBURG 1739 Posbus 115 1791 13 nhkmagaliesburg@gmail.com 10:00 Greyling, JJ (jr) ( Johan )
KRUGERSDORP 165 Noordrand 1966/09/01 011 708 1916 Nooitgedacht 88 Ou Krugersdorp-Pretoria-pad Posbus 111 1747 13 mfpretoriusjnr@gmail.com 10:00 Kloppers, HN ( Hein )
KRUGERSDORP 263 Tarlton 1973/09/23 Plot 160 Vlakplaas Rustenburgweg TARLTON, 1739 Posbus 314 1749 13 nhktarlton@gmail.com 08:30 Greyling, JJ (jr) ( Johan )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste