Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Pred No Titel Predikant Georden Bevestig Adres Pos Adres Geboorte Datum Telefoon Nommer Selfoon Nommer Faks Nommer E-pos Adres E-pos Adres 2 Gemeente
17 Prof Beyers, J ( Jaco ) 1996/01/28 2011/01/01 Langebrinkstraat 120 LYTTELTON 0140 Posbus 14125 LYTTELTON 0140 1971/01/29 083 417 5803 jaco.beyers@up.ac.za Universiteit Van Pretoria
17 Prof Beyers, J ( Jaco ) 1996/01/28 2011/01/01 Langebrinkstraat 120 LYTTELTON 0140 Posbus 14125 LYTTELTON 0140 1971/01/29 083 417 5803 jaco.beyers@up.ac.za Verwoerdburg
19 Ds Bezuidenhout, CJ ( Johan ) 1987/05/24 2012/01/22 De Bruinpark ERMELO 2351 Postnet suite 196 Privaatsak 9013 ERMELO 2350 1962/12/11 084 514 1092 cjbezuidenhout@nhk.co.za Ermelo-Suid
24 Dr Boshoff, FJ ( Frans ) 1972/02/19 1980/10/05 John Vorsterstraat 28 ERMELO 2351 Postnet Suite 969 Privaatsak X 9013 ERMELO 2350 1946/03/29 017 811 5771 082 783 7916 fjboshoff@gmail.com Chrissiesmeer
24 Dr Boshoff, FJ ( Frans ) 1972/02/19 1980/10/05 John Vorsterstraat 28 ERMELO 2351 Postnet Suite 969 Privaatsak X 9013 ERMELO 2350 1946/03/29 017 811 5771 082 783 7916 fjboshoff@gmail.com Emeritaat
25 Dr Boshoff, PB ( Piet ) 1975/02/15 1983/02/06 Jurgensstraat 27 Sonlandpark VEREENIGING 1944 Posbus 28815 Sonlandpark 1944 1949/11/22 016 429 1065 079 350 0594 pietbboshoff@gmail.com Emeritaat
26 Dr Botes, HJ ( Hennie ) 1974/01/19 1990/05/13 Sanglen 85 Glenwoodstraat 365 FAERIE GLEN 0034 Posbus 1295 FAERIE GLEN 0034 1948/09/14 0123483022 0827019441 hjbotes@worldonline.co.za Emeritaat
27 Ds Botes, MCE ( Eksteen ) 1984/01/29 2000/09/10 Millerstraat 34 NELSPRUIT 1200 Posbus 18108 NELSPRUIT 1200 1956/01/30 013 744 0498 083 262 0677 086 514 7280 ebotes@nhk.co.za Nelspruit
30 Ds Botha, GS ( Gerrie ) 1986/01/12 2014/10/01 Katboslaan 2 Meyerhof BOTHAVILLE 9660 Posbus 224 VILJOENSKROON 9520 1959/03/16 056 515 2099 083 497 0726 056 515 4722 linda_botha@yahoo.co.uk Emeritaat
30 Ds Botha, GS ( Gerrie ) 1986/01/12 2014/10/01 Katboslaan 2 Meyerhof BOTHAVILLE 9660 Posbus 224 VILJOENSKROON 9520 1959/03/16 056 515 2099 083 497 0726 056 515 4722 linda_botha@yahoo.co.uk Viljoenskroon
31 Ds Botha, GS (jr) ( Stephan ) 1995/03/05 2016/07/03 Plaas Wonderfontein Vergenoeg pad Groot-Marico Posbus 87 GROOT MARICO 2850 1969/04/04 083 743 0507 086 617 6551 gsbotha@absamail.co.za Groot Marico
33 Ds Botha, JS ( Hannelie ) 1995/06/04 2001/02/01 Merlot Crescent 34 PAARL Posbus 111 WORCESTER 6849 1966/03/20 0218711816 082 923 9439 jsbotha123@gmail.com Beroepafwagtend
36 Ds Botha, PJE ( Piet ) 1985/12/08 2014/06/22 Plaas Vryheid Distrik Bothaville Posbus 2478 KLERKSDORP 2570 1943/06/24 056 515 3093 073 340 1549 086 742 7840 pjebotha@lantic.net Emeritaat
36 Ds Botha, PJE ( Piet ) 1985/12/08 2014/06/22 Plaas Vryheid Distrik Bothaville Posbus 2478 KLERKSDORP 2570 1943/06/24 056 515 3093 073 340 1549 086 742 7840 pjebotha@lantic.net Klerksdorp
37 Ds Botha, R ( Riaan ) 1997/05/10 2012/01/15 Posbus 274 STANDERTON 2430 1970/01/25 0177123270 082 318 3751 017 712 3270 nhkstanderton@telkomsa.net Standerton
40 Ds Botha, TL ( Theuns ) 1981/11/29 2012/01/29 Bronberg Aftree Landgoed 6 Midaslaan 47 OLYMPUS 0081 Bronberg Aftreelandgoed 6 Privaatsak X 05 FAERIE GLEN 0043 1957/07/11 082-928-3688 camelhors@gmail.com Siekte Emeritaat
44 Ds Brayshaw, NCJ ( Nico ) 1964/02/08 2014/05/11 Huis Johannes Postmus woonstel 210 Mackenziestraat 215 BROOKLYN 0181 Huis Johannes Postmus woonstel 210 Mackenziestraat 215 BROOKLYN 0181 1938/06/12 012-346-2137 082 922 2401 086 694 0624 ncjb@telkomsa.net Emeritaat
45 Ds Breedt, HJM ( Hennie ) 1993/02/14 1993/02/14 Goedversorg Aftreeoord 1 Van Zylstraat BOSHOFF 8340 Goedversorg Aftreeoord 1 Van Zylstraat BOSHOFF 8340 1949/10/11 082 924 9088 dsbreedt@gmail.com Emeritaat
49 Ds Breytenbach, W.J.M ( Willem ) 1986/06/01 1992/09/13 Fordstraat 95 SABIE 1260 Posbus 3 SABIE 1260 1960/06/08 013 764 1408 083 701 9852 013 764 1813 willembb@telkomsa.net Hazyview
49 Ds Breytenbach, W.J.M ( Willem ) 1986/06/01 1992/09/13 Fordstraat 95 SABIE 1260 Posbus 3 SABIE 1260 1960/06/08 013 764 1408 083 701 9852 013 764 1813 willembb@telkomsa.net Sabie
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste