Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Pred No Titel Predikant Georden Bevestig Adres Pos Adres Geboorte Datum Telefoon Nommer Selfoon Nommer Faks Nommer E-pos Adres E-pos Adres 2 Gemeente
17 Prof Beyers, J ( Jaco ) 1996/01/28 2011/01/01 Langebrinkstraat 120 LYTTELTON 0140 Posbus 14125 LYTTELTON 0140 1971/01/29 083 417 5803 jaco.beyers@up.ac.za Universiteit Van Pretoria
17 Prof Beyers, J ( Jaco ) 1996/01/28 2011/01/01 Langebrinkstraat 120 LYTTELTON 0140 Posbus 14125 LYTTELTON 0140 1971/01/29 083 417 5803 jaco.beyers@up.ac.za Verwoerdburg
19 Ds Bezuidenhout, CJ ( Johan ) 1987/05/24 2012/01/22 De Bruinpark ERMELO 2351 Postnet suite 196 Privaatsak 9013 ERMELO 2350 1962/12/11 084 514 1092 cjbezuidenhout@nhk.co.za Ermelo-Suid
31 Ds Botha, GS (jr) ( Stephan ) 1995/03/05 2016/07/03 Plaas Wonderfontein Vergenoeg pad Groot-Marico Posbus 87 GROOT MARICO 2850 1969/04/04 083 743 0507 086 617 6551 gsbotha@absamail.co.za Groot Marico
40 Ds Botha, TL ( Theuns ) 1981/11/29 2012/01/29 Bronberg Aftree Landgoed 6 Midaslaan 47 OLYMPUS 0081 Bronberg Aftreelandgoed 6 Privaatsak X 05 FAERIE GLEN 0043 1957/07/11 082-928-3688 camelhors@gmail.com Siekte Emeritaat
45 Ds Breedt, HJM ( Hennie ) 1993/02/14 1993/02/14 Goedversorg Aftreeoord 1 Van Zylstraat BOSHOFF 8340 Goedversorg Aftreeoord 1 Van Zylstraat BOSHOFF 8340 1949/10/11 082 924 9088 dsbreedt@gmail.com Emeritaat
56 Ds Coetzee, J ( Japie ) 1977/10/30 2001/08/05 Chiappini 56 Onrusrivier HERMANUS 7201 Posbus 341 ONRUSRIVIER HERMANUS 7201 1951/01/14 082 413 6308 japiectz@mweb.co.za Emeritaat
70 Ds Delport, JM ( Johan ) 1978/01/15 1991/04/21 Eenheid 161 Bronberg Midaslaan 47, Olympus 0081 Privaatsak X5 Faerie Glen 0043 1952/03/02 082 552 9481 delportjm@gmail.com Emeritaat
82 Ds Du Preez, JP ( Johan ) 1996/11/17 2008/08/31 hv Cheetah- en Springbokstraat GROBLERSDAL 0470 Posbus 9 GROBLERSDAL 0470 1970/12/13 072 461 0993 013 262 2728 johanpdupreez@gmail.com Van Der Hoff
86 Ds Dupper, BM ( Buddie ) 1985/01/13 2009/05/03 Markstraat 2A PIET RETIEF Posbus 6 PIET RETIEF 2380 1953/09/29 083 459 7591 0862084214 dupperb@lantic.net Amsterdam
86 Ds Dupper, BM ( Buddie ) 1985/01/13 2009/05/03 Markstraat 2A PIET RETIEF Posbus 6 PIET RETIEF 2380 1953/09/29 083 459 7591 0862084214 dupperb@lantic.net Piet Retief
86 Ds Dupper, BM ( Buddie ) 1985/01/13 2009/05/03 Markstraat 2A PIET RETIEF Posbus 6 PIET RETIEF 2380 1953/09/29 083 459 7591 0862084214 dupperb@lantic.net Pongola
89 Ds Els, G van R ( Gys ) 1978/01/15 1987/01/11 12 Protea slot GANSBAAI 7220 12 Protea slot GANSBAAI 7220 1952/04/11 083 289 8526 086 652 5288 seestergys@gmail.com Emeritaat
109 Ds Grobler, J D ( Jan ) 1978/01/08 2003/11/02 Brebnerstraat 2 Elandia KROONSTAD 9499 Posbus 6070 KROONHEUWEL 9501 1949/10/21 082 375 2913 0864759541 jgrobler@lantic.net Emeritaat
109 Ds Grobler, J D ( Jan ) 1978/01/08 2003/11/02 Brebnerstraat 2 Elandia KROONSTAD 9499 Posbus 6070 KROONHEUWEL 9501 1949/10/21 082 375 2913 0864759541 jgrobler@lantic.net Kroonstad
112 Ds Harmzen, P ( Petrus ) 1996/07/28 2005/06/05 Plot 415 Elandsheuwel-Noord KLERKSDORP 2570 Posbus 6525 FLAMWOOD 2572 1969/11/03 082 777 4253 086 612 1083 pharmzen@gmail.com Gerdau
112 Ds Harmzen, P ( Petrus ) 1996/07/28 2005/06/05 Plot 415 Elandsheuwel-Noord KLERKSDORP 2570 Posbus 6525 FLAMWOOD 2572 1969/11/03 082 777 4253 086 612 1083 pharmzen@gmail.com Hartbeesfontein
114 Ds Hindley, WRT ( Tertius ) 1983/05/22 Kingdonstraat 66 KRUGERSDORP-NOORD 1739 Posbus 7146 KRUGERSDORP-NOORD 1741 1957/09/01 0834588101 Adorita.Hindley@gauteng.gov.za Emeritaat
116 Ds Holtzhausen, JA ( Johan ) 1991/03/03 2014/01/12 Dickenslaan 119 ORKNEY 2619 Posbus 324 VRYBURG 8600 1966/02/06 083 277 5840 jaholtzhausenk@gmail.com Vryburg
123 Ds Jooste, JP ( James ) 1978/01/22 2017/08/13 Salemweg 6 Freeway Park Boksburg 1459 Posbus 12141 Elspark GERMISTON 1418 1952/04/14 0732285180 jpjooste144@gmail.com Emeritaat
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste