Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring No Ring Gemeente Voorsitter Titel Voorsitter Voorsitter Kontak Besonderhede Skriba Titel Skriba Skriba Kontak Besonderhede Predikant Titel Predikant
20 NOORDELIKE PRETORIA Oos-Moot Ds Van Wyk, GF (Frikkie) Selfoon : 083 625 6788 Telefoon : 012 819 1581 E-pos : gfvanwyk@nhk.co.za Ds Selfoon : 082 701 0270 Telefoon : 012 332 5302 E-pos : cventer7@yahoo.com Ds Dippenaar, J ( Jackie )
1 BLOEMFONTEIN Bloemfontein Ds Dreyer, JJ (Jaco) Selfoon : 083 444 0120 Telefoon : 051 436 1511 E-pos : jacodreyer@telkomsa.net Ds Dykema, W (Willem) Selfoon : 082 560 4772 Telefoon : 051 446 0133 E-pos : willemdykema@gmail.com Ds Dreyer, JJ ( Jaco )
18 LYDENBURG Barberton Ds Botha, WA (Willie) Selfoon : 082 786 3458 Telefoon : 013 235 2469 E-pos : wbot@absamail.co.za Ds Dreyer, PS (Petrus) Selfoon : 082 453 8094 Telefoon : 013 712 3107 E-pos : dreyer.petrus@gmail.com Ds Dreyer, PS ( Petrus )
24 PRETORIA Wapadrant Dr De Beer, SM (Sanrie) Selfoon : 0832261866 Telefoon : 012 3773597 E-pos : debeersanrie@gmail.com Ds Oberholzer, L (Leanie) Selfoon : 083 564 5232 Telefoon : E-pos : leanie01@yahoo.com Ds Dreyer, TF ( Thomas )
22 PIETERMARITZBURG Durban Ds Furstenberg, P de K (Pieter) Dr Viljoen, A (Anneke) Selfoon : 073 396 3579 Telefoon : 031 205 1154 E-pos : anchri@mweb.co.za Ds Dreyer, TF (Durban) ( Thomas )
28 RUSTENBURG Rustenburg-Suid Ds Venter, LJ (Louis) Selfoon : 079 511 9501 Telefoon : E-pos : louis@tuine.co.za Ds Hopley, R (Rue) Selfoon : 079 502 1990 Telefoon : E-pos : rue@tuine.co.za Prof Dreyer, TFJ ( Theuns )
20 NOORDELIKE PRETORIA Montana Ds Van Wyk, GF (Frikkie) Selfoon : 083 625 6788 Telefoon : 012 819 1581 E-pos : gfvanwyk@nhk.co.za Ds Selfoon : 082 701 0270 Telefoon : 012 332 5302 E-pos : cventer7@yahoo.com Prof Dreyer, TFJ ( Theuns )
24 PRETORIA Pretoria-Oos Dr De Beer, SM (Sanrie) Selfoon : 0832261866 Telefoon : 012 3773597 E-pos : debeersanrie@gmail.com Ds Oberholzer, L (Leanie) Selfoon : 083 564 5232 Telefoon : E-pos : leanie01@yahoo.com Dr Dreyer, WA ( Wim )
10 JOHANNESBURG Nederlandssprekend Gemeente Ds Van Wyk, CJ (CJ) Selfoon : 082 898 2345 Telefoon : 011 787 3020 E-pos : cjvwyk@nhk-randburg.co.za Ds Malan, DJR (Danie) Selfoon : 083 636 1586 Telefoon : 012 420 2302 E-pos : danie.malan@up.ac.za Prof Dreyer, Y ( Yolanda )
28 RUSTENBURG Rustenburg-Suid Ds Venter, LJ (Louis) Selfoon : 079 511 9501 Telefoon : E-pos : louis@tuine.co.za Ds Hopley, R (Rue) Selfoon : 079 502 1990 Telefoon : E-pos : rue@tuine.co.za Dr
2 BOTHAVILLE Odendaalsrus Ds.(em) Du Plessis, CH (Casper) Selfoon : 083 262 5516 Telefoon : 057 354 3041 E-pos : casdup@eject.co.za Ds Selfoon : 084 288 2237 Telefoon : 057 388 2635 E-pos : mjfouche@absamail.co.za Ds.(em) Du Plessis, CH ( Casper )
20 NOORDELIKE PRETORIA Wonderboom-Suid Ds Van Wyk, GF (Frikkie) Selfoon : 083 625 6788 Telefoon : 012 819 1581 E-pos : gfvanwyk@nhk.co.za Ds Selfoon : 082 701 0270 Telefoon : 012 332 5302 E-pos : cventer7@yahoo.com Ds Du Plessis, DZ ( David )
20 NOORDELIKE PRETORIA Pierneef Ds Van Wyk, GF (Frikkie) Selfoon : 083 625 6788 Telefoon : 012 819 1581 E-pos : gfvanwyk@nhk.co.za Ds Selfoon : 082 701 0270 Telefoon : 012 332 5302 E-pos : cventer7@yahoo.com Ds Du Preez, J ( Juanita )
17 MIDDELBURG Van Der Hoff Ds Steenekamp, NJS (Nicolaas) Selfoon : 073 279 3315 Telefoon : 013 282 5160 E-pos : njssteenekamp@gmail.com Ds Du Preez, JP (Johan) Selfoon : 072 461 0993 Telefoon : 013 262 4266 E-pos : johanpdupreez@gmail.com Ds Du Preez, JP ( Johan )
22 PIETERMARITZBURG Pietermaritzburg Ds Furstenberg, P de K (Pieter) Dr Viljoen, A (Anneke) Selfoon : 073 396 3579 Telefoon : 031 205 1154 E-pos : anchri@mweb.co.za Ds Du Toit, C ( Chantelle )
5 CHRISSIESMEER Piet Retief Dr Boshoff, FJ (Frans) Selfoon : 082 783 7916 Telefoon : 017 811 5771 E-pos : fjboshoff@gmail.com Ds De Leeuw, LJ (Lorret) Selfoon : 072 195 9414 Telefoon : E-pos : lorretleeuw@gmail.com Ds Dupper, BM ( Buddie )
7 GERMISTON Germiston Ds Viljoen, PB (Pieter) Selfoon : 082 927 5035 Telefoon : 011 902 4680 E-pos : vpb@mweb.co.za Ds Bester, D (Dolf) Selfoon : 073 305 2690 Telefoon : E-pos : bester.dolf@gmail.com Ds Ayres, J ( Johan )
32 WATERBERG Warmbad Ds Claassen, JJ (Jan) Selfoon : 084 400 5137 Telefoon : 014 743 0987 E-pos : two.oceans@yahoo.com Ds Bacon, M (Marius) Selfoon : 083 297 6135 Telefoon : 014 736 2615 E-pos : baconm@telkomsa.net Ds Bacon, M ( Marius )
25 PRETORIA-NOORD Magaliesmoot Ds Manders, JT (Jimmy) Selfoon : 083 254 4771 Telefoon : 087 830 0601 / 012 565 4283 E-pos : jtmanders@ Meer ... Ds Bevolo-Manders, JM (Janine) Selfoon : 083 260 0983 Telefoon : 087 830 0608 / 012 565 4283 E-pos : bevolo@are Meer ... Ds Barnard, D ( David )
29 SWELLENDAM Oudtshoorn Dr Malan, GJ (Gert) Selfoon : 083 340 2905 Telefoon : 044 693 1085 E-pos : gertmalan@telkomsa.net Ds Selfoon : 082 452 1134 Telefoon : 044 8745885 E-pos : innes@vodamail.co.za Ds
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste