Taal:    
Predikante
Ringe
Gemeentes
Ring No Ring Gemeente Voorsitter Titel Voorsitter Voorsitter Kontak Besonderhede Skriba Titel Skriba Skriba Kontak Besonderhede Predikant Titel Predikant
6 DORSLAND Tsumeb Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Ds Greyling, BF ( Berend )
6 DORSLAND Grootfontein Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Ds Greyling, BF ( Berend )
6 DORSLAND Namibkus Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Ds Janse van Rensburg, L ( Leon )
6 DORSLAND Windhoek Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Ds Ras, FH ( Frans )
6 DORSLAND Gobabis Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Standplaas Vakant
6 DORSLAND Otjiwarongo Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Standplaas Vakant
6 DORSLAND Outjo Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Standplaas Vakant
6 DORSLAND Namib-Suid Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Ds Van der Walt, BJ ( Barnie )
6 DORSLAND Namib-Suid Ds Janse van Rensburg, L (Leon) Selfoon : +264 811 285 169 Telefoon : +264 64 202 044 E-pos : leonjvr@iway.na Ds Van der Walt, M (Milankie) Selfoon : +264 81 128 1694 Telefoon : +264 61 271694 E-pos : milankie@bemba5.com Ds Van der Walt, M ( Milankie )
41 POTGIETERSRUS Ebenhaeser Ds Kern, L (Leslie) Selfoon : 072 618 5009 Telefoon : 071 657 2548 E-pos : gaanbos@yahoo.com Ds Prinsloo, CB (Bernard) Selfoon : 071 197 1616 Telefoon : 014 763 2595 E-pos : bernardprinsloo@yahoo.com Ds Kern, L ( Leslie )
41 POTGIETERSRUS Potgietersrus Ds Kern, L (Leslie) Selfoon : 072 618 5009 Telefoon : 071 657 2548 E-pos : gaanbos@yahoo.com Ds Prinsloo, CB (Bernard) Selfoon : 071 197 1616 Telefoon : 014 763 2595 E-pos : bernardprinsloo@yahoo.com Ds Nel, HSK ( Hennie )
41 POTGIETERSRUS Onverwacht Ds Kern, L (Leslie) Selfoon : 072 618 5009 Telefoon : 071 657 2548 E-pos : gaanbos@yahoo.com Ds Prinsloo, CB (Bernard) Selfoon : 071 197 1616 Telefoon : 014 763 2595 E-pos : bernardprinsloo@yahoo.com Ds Prinsloo, CB ( Bernard )
41 POTGIETERSRUS Piet Potgieter Ds Kern, L (Leslie) Selfoon : 072 618 5009 Telefoon : 071 657 2548 E-pos : gaanbos@yahoo.com Ds Prinsloo, CB (Bernard) Selfoon : 071 197 1616 Telefoon : 014 763 2595 E-pos : bernardprinsloo@yahoo.com Ds Schimper, QJ ( Quinten )
41 POTGIETERSRUS Roedtan Ds Kern, L (Leslie) Selfoon : 072 618 5009 Telefoon : 071 657 2548 E-pos : gaanbos@yahoo.com Ds Prinsloo, CB (Bernard) Selfoon : 071 197 1616 Telefoon : 014 763 2595 E-pos : bernardprinsloo@yahoo.com Ds Schimper, QJ ( Quinten )
41 POTGIETERSRUS Koedoesrand Ds Kern, L (Leslie) Selfoon : 072 618 5009 Telefoon : 071 657 2548 E-pos : gaanbos@yahoo.com Ds Prinsloo, CB (Bernard) Selfoon : 071 197 1616 Telefoon : 014 763 2595 E-pos : bernardprinsloo@yahoo.com Ds Van Staden, GJ (jr) ( Gert )
5 CHRISSIESMEER Piet Retief Dr Boshoff, FJ (Frans) Selfoon : 082 783 7916 Telefoon : 017 811 5771 E-pos : fjboshoff@gmail.com Ds De Leeuw, LJ (Lorret) Selfoon : 072 195 9414 Telefoon : E-pos : lorretleeuw@gmail.com Ds Dupper, BM ( Buddie )
5 CHRISSIESMEER Breyten Dr Boshoff, FJ (Frans) Selfoon : 082 783 7916 Telefoon : 017 811 5771 E-pos : fjboshoff@gmail.com Ds De Leeuw, LJ (Lorret) Selfoon : 072 195 9414 Telefoon : E-pos : lorretleeuw@gmail.com Ds Beukes, GFJ ( Gert )
5 CHRISSIESMEER Morgenzon Dr Boshoff, FJ (Frans) Selfoon : 082 783 7916 Telefoon : 017 811 5771 E-pos : fjboshoff@gmail.com Ds De Leeuw, LJ (Lorret) Selfoon : 072 195 9414 Telefoon : E-pos : lorretleeuw@gmail.com Dr Beukes, JA ( Hannes )
5 CHRISSIESMEER Bethal Dr Boshoff, FJ (Frans) Selfoon : 082 783 7916 Telefoon : 017 811 5771 E-pos : fjboshoff@gmail.com Ds De Leeuw, LJ (Lorret) Selfoon : 072 195 9414 Telefoon : E-pos : lorretleeuw@gmail.com Dr Beukes, JA ( Hannes )
5 CHRISSIESMEER Ermelo-Suid Dr Boshoff, FJ (Frans) Selfoon : 082 783 7916 Telefoon : 017 811 5771 E-pos : fjboshoff@gmail.com Ds De Leeuw, LJ (Lorret) Selfoon : 072 195 9414 Telefoon : E-pos : lorretleeuw@gmail.com Ds Bezuidenhout, CJ ( Johan )
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Volgende : Laaste