’n Tydelike uitstalling

 

Handelinge 1: 1-8

 

Baie skilderye word tydelik uitgestal by skoue of vlooimarkte. Vir ’n wyle kan kunswerke besigtig word voordat dit weggepak word tot ’n volgende uitstalling. So vir ’n oomblik kan almal die skilder se talente en vermoëns besigtig en bewonder.

Na Jesus se opstanding is Hy en die dissipels by geleentheid weer saam. Die dissipels het die wonder ervaar van die opstanding en is met opgewondenheid gevul. Die groot vraag is of Jesus nou die koninkryk vir Israel gaan oprig. Gaan Jesus nou ’n einde maak aan die Romeinse onderdrukking? Gaan die dinge nou vir Israel gebeur? Hulle was diep bewus van Christus se krag en mag om dinge te doen. Tog moet hulle aanhoor dat dit nie nou die tyd is nie. Die tyd en die omstandighede word deur God alleen bepaal. Dit wat hulle graag wil sien, naamlik die herstel van die volk Israel, gaan nie nou gebeur nie.

Binne hierdie tydelike bestaan gaan die dissipels egter iets anders beleef. Hulle sou binnekort met die Heilige Gees vervul word en as getuies van Christus optree. Deur die krag van die Heilige Gees gaan hulle getuies word van Christus se opstanding uit die dood. Hulle sou kragtig getuig dat Christus gekom het om elkeen te red. Alhoewel dit wat saak maak eers later sou kom, moes hulle reeds nou die boodskap van hoop uitdra. Dit wat hulle graag wou sien gebeur, sou nie gebeur nie, want God het ander planne as hulle.

Dalk gaan dinge nie nou dadelik vir ons gebeur soos wat ons gehoop het nie, maar die opdrag is dat ons nou as getuies van Christus moet optree. Ons lewens moet nou ’n getuienis wees van Christus se teenwoordigheid. Ten spyte van wat gebeur het of nou besig is om te gebeur, moet ander in en deur ons optrede sien dat Christus lewe. Ons moenie dat die tydelikheid van ons bestaan ons ontwrig nie. Alhoewel alles aan die verander is, verander Christus nie. Christus is ons anker en vashouplek. Christus die Rots waarop ons lewens gebou word.

Gebed

Hemelse Vader, dankie dat U nooit verander nie, al verander alles gedurig. Amen.

Ds Martin Jansen van Rensburg

Phalaborwa