In die kunsgalery

 

Hebreërs 11: 1-7

 

’n Kunsgalery is ’n skatkamer waarin kunswerke bewaar en uitgestal word. Dit bevat net die beste werke en getuig van ure, dae en maande se moeite en nougesetheid. Elke kunswerk vertel die kunstenaar se storie. Elke skildery wat in ’n kunsgalery ’n plek vind, getuig van gehalte en kwaliteit. Dit is net die beste van die beste wat in kunsgalerye hang.

Hebreërs 11 is al beskryf as die kunsgalery van geloofshelde. Dit is ’n samevatting van geloofshelde wat deur die Bybel voorkom. Elke geloofsheld se skildery beeld sy unieke lewensverhaal uit. Soos skilderye word die verhale van Abel, Henog, Noag, Abraham en vele ander in die kunsgalery van geloofshelde uitgebeeld. Elkeen se verhaal is ’n verhaal van geloof en vertroue wat somtyds teen alle logika ingaan. Hul verhale is verhale van hoop sonder om te sien. Dit is verhale van vertroue en volharding. In die kunsgalery van geloof word verhale van hoop uitgebeeld, hoop op dit wat God beloof het.

Hoe lyk jou skildery? Is jou skildery ’n skildery van geloof wat getuig van ’n vaste vertroue in die voorsienigheid van God? Sal jou skildery in die kunsgalery van geloofshelde ’n plekkie vind? Jesus het die dood oorwin sodat ons kan lewe. Geloof is ’n gawe van die Heilige Gees wat ons in staat stel om met oorgawe te lewe. Somtyds vergeet ons van dié besondere gawe. Dit is ’n genadegawe wat van ons elkeen ’n geloofsheld maak wat op die water kan loop indien ons net ons oog op Christus hou. Wanneer ons God wat onsienlik is vertrou, dan is ons tot alles in staat. In die kunsgalery van geloofshelde sien ons wat moontlik is wanneer ons op God vertrou.

Kom stap deur die kunsgalery van geloofshelde en neem waar dat geen hoogte of diepte of mens of enigiets anders ons kan skei van die liefde en genade van God nie. In die kunsgalery van geloofshelde sien ons hoedat mense se mosterdsaadgeloof berge versit. Vertrou op God en lewe ’n lewe van oorwinning. Oorwin die donker en die uitdagings wat ons so maklik kan ontwrig.

Gebed

O Heer, skenk ons ’n vaste geloof wat ons in staat sal stel om te volhard sodat ons die beproewinge van die lewe kan deurstaan. Amen.

Ds Martin Jansen van Rensburg

Phalaborwa