Jesus is weg

 

Lukas 2: 41-52

 

Jesus is weg. Dit moes Josef en Maria rasend van bekommernis gemaak het, daarom het hulle dadelik omgedraai en Hom gaan soek.

Miskien kan ons hier by Josef en Maria ’n groot les leer. Ons kan ook soms op die haastige, besige pad van ons lewe agterkom dat ons Jesus iewers op die pad verloor het: Ons gebede het stil geraak of sonder erns; of ons ywer vir die Here het verflou; of ons volg Hom nie meer met toewyding en oortuiging nie. Dan moet ons omdraai en Hom gaan soek. Want ons kan nie maar met ons lewe van dag tot dag aangaan sonder Hom, asof alles vanself weer reg sal kom nie. Hierdie aangaan sonder Jesus kan meebring dat ons al verder en verder van Hom af lewe, totdat ons onsself uiteindelik ook verloor.

Waar gaan ons na Jesus soek? Josef en Maria het aanvanklik op die verkeerde plek gesoek – tussen die ander mense. Dis eers toe hulle tempel toe is, dat hulle Hom vind, besig met die dinge van sy Vader. Hulle sou nog die waarheid moes leer dat die probleem nie by sy wegraak gelê het nie. Die probleem was dat hulle nie sy lewensdoel en roeping begryp het nie.

Begryp ons altyd sy doel en sy roeping? Jesus het na ons toe gekom om ons met God te versoen. Hy was bereid om al die skuld van ons sonde op Hom te neem, sodat niks ons van God sal skei nie. Hy het ons kom aanneem as kinders van God. Hy het ons kom leer om met liefde vir God en ons naaste te lewe. Hy het ons kom roep om, as deel van sy koninkryk, lig vir hierdie wêreld te wees. Dis waar ons Hom sal vind – by die dinge van sý Vader, wat ook óns dinge moet wees, omdat Hy ook óns Vader is. As ons soos Maria sou vra ...waarom het U so met ons gemaak? sal Hy seker eenvoudig antwoord: Omdat Ek jou liefhet.

Ds Philip Prinsloo

Emeritus