Struikelblok of volgeling?

 

Matteus 16: 13-23

 

Arme Petrus. Die een oomblik bely hy Jesus as die Christus, die Seun van die lewende God. Hy bely met sy mond die geloofsoortuiging wat God in sy hart gegee het. Daarom dra hy die naam Petrus, wat rots beteken. Hy gee die kragtige belydenis waarop Jesus sy kerk bou.

Maar dan, pas daarna, wil hy Jesus wegkeer van sy verlossingsweg. Hy tree op soos ’n satan, ’n teenstander van Jesus. Die een oomblik word hy vertrou met die sleutels van die koninkryk van die hemel, die volgende oomblik word hy ’n struikelblok in die Here se pad.

Waar staan ons: agter Jesus as sy volgeling, of voor Hom as sy teenstander? Ons sondegeneigdheid en eiewillige gedagtes kan maklik veroorsaak dat ons struikelblokke op Jesus se pad word. Daarom moet ons luister na ’n waarskuwing soos ons lees in Romeine 12: 2: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Daarvoor moet ons fyn luister na die Evangelies. In Jesus Christus se lewe vind ons die openbaring van God. Ons leer iets van sy liefde en genade. In sy woorde leer ons ook hoe God wil hê dat ons moet lewe. Ons moet hierdie waarhede ons eie maak. Dan sal ons nie met ons eie sondaarswil en -denke soos ’n struikelblok voor die Heer gaan staan nie, maar gewillig agter Hom inval en Hom gehoorsaam dien en volg. Dit sal beteken dat ons al meer aan onsself sal sterf en ons sondaarslewe sal aflê; ook dat ons ons eie wil aan Jesus sal oorgee sodat ons kan lewe uit die leiding van sy Woord en Gees.

Toe Satan Jesus versoek het, het Jesus hom weggestuur met die woorde: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien (Matt 4: 10). Daarmee het Hy volgehou, al het dit die kruis beteken. Want so – en op geen ander manier nie – sal die Koninkryk van God kom. Dit geld ook vir my en jou.

Ds Philip Prinsloo

Emeritus