Verkondiging oorwin vervolging

 

Handelinge 9: 1-9

 

Ons hoor soms van Christene wat weens hul geloof vervolg word. Ons kry die mense jammer en besef dan hoe groot die voorreg van godsdiensvryheid is. Tog beleef ons self ook soms ’n vyandigheid teen die kerk en kritiek op ons doen en late. Ons moenie verbaas wees daaroor nie. Van die begin af was dit deel van kerkwees. Pas na die uitstorting van die Heilige Gees op pinkster, het die mense die gelowiges gespot en gesê hulle is dronk. Kort daarna is Petrus en Johannes ook in die tronk gestop. Jesus het ons gewaarsku dat as hulle Hom gevang en gekruisig het, ons ook kan verwag om vervolg te word.

Paulus het hom by hierdie vervolgers aangesluit. Hy was fanaties om die Christengeloof uit te roei en die kerk te vernietig – totdat die Heer hom voorkeer met die vraag: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Hy vra nie Waarom vervolg jy my kerk? nie, maar Waarom vervolg jy My? Want Jesus voel Homself een met sy kerk. Dit gee sin en betekenis aan ons kerkwees. Hy is daar vir sy kerk. Hy laat haar nooit alleen of in die steek nie. Dit gee ons moed in alle aanvegtinge. Maar dit laat ons ook besef: Ons moet mooi dink wat ons in en aan die kerk doen. Dis nie ons kerk nie, dis die Here s’n. Wat ons aan die kerk van die Here doen, doen ons aan die Here van die kerk.

As die Here vir Paulus voorkeer, het Paulus geen antwoord op die Heer se vraag nie. Hy kan in vrees en skok net self vra: Wie is U, Here? Die Here is duidelik nie wie hy gedink het dat Hy is nie. Hy het die Here en sy kerk vervolg sonder dat – en omdat – hy die Here nie geken het nie.

Dit gee ook vir ons ’n antwoord vir ons tyd. Ons kan nie die aanslae teen die Christene en die kerk met woede en geweld beantwoord nie, maar met verkondiging. Toe Paulus werklik vir Jesus leer ken het, toe verruil hy die lasbrief in sy sak vir die evangelie. In plaas daarvan om gelowiges gevange te neem, verkondig hy aan mense die vryheid wat Jesus bring. Ons moet bid vir hulle wat vervolg word, maar ook en veral dat ons as kerk van die Heer dapper sal wees; nie dapper om te veg nie, maar om Gods Woord te verkondig met ons hele lewe.

Ds Philip Prinsloo

Emeritus