Waardeer wat jy het

 

Deuteronomium 8: 6-18

 

Iemand het ’n keer vir ’n groepie mense gevra: As jy een wens kon kry, wat sou dit wees? Die antwoorde het gewissel: ’n ideale lewensmaat; rykdom; goeie gesondheid; wêreldvrede. Een antwoord het egter opgeval. Iemand het geantwoord: Ek wens net om die dinge wat ek besit en die mense wat deel vorm van my bestaan, meer te waardeer.

Volgens Deuteronomium 8 was die volk van die Here gereed om die beloofde land binne te gaan. Die land sou meer as genoeg grondstowwe en basiese middele hê vir hulle om ’n gelukkige en sinvolle lewe te kan lei. Dit was egter vir Moses belangrik dat die volk sou onthou waar hierdie voorspoed vandaan kom. Natuurlik werk mense mee aan hul eie welstand en sukses. Ons mag egter nooit vergeet wie dit alles aan ons gun nie. Ons behoort dit wat ons ontvang, te waardeer. Wanneer ons vandag Dankdag vir die Oes of Biddag vir die Gesaaides vier, moet ons onthou dat alle dank en eer God toekom.

In die film About time beskik die hoofkarakter oor die vermoë om in tyd terug te beweeg en sekere foute wat hy gemaak het, reg te stel. Sy pa wat oor dieselfde talente beskik, gee aan hom die raad om elke dag twee keer te leef. Die eerste keer leef jy dit gewoon soos ons maar normaalweg ons dae deurbring. Die tweede keer poog jy om die mooi in elke lewenstoneel raak te sien. Aan die einde van die film vertel die hoofkarakter dat hy, anders as sy pa, besluit het om eerder elke dag by voorbaat te geniet. Om dit wat op sy pad kom, hetsy positief of negatief, van harte te waardeer.

Ons kan ongelukkig nie teruggaan en foute regmaak nie. Ons kan nie teruggaan om verspilde tyd weer oor te leef nie. Dit wat God aan ons gun binne ’n bepaalde leefruimte, is wat ons moet benut en waardeer tot sy eer.

Gebed

Dankie vir u sorg, Here. Maak ons dankbaar vir al die goeie gawes uit u hand. Amen.

Ds David Barnard

Magaliesmoot