Woensdag 13 April

Lewende volgelinge, nie monumente nie

 

Matteus 4: 18-22

 

Die Spaanse skrywer Miguel de Unamuno vertel van ’n antieke waterleiding-stelsel naby die stad Segovia. Die stelsel was blykbaar in die eerste eeu nC reeds opgerig. Dit het koel bergwater vir kilometers na ’n warm, dorstige dorp vervoer. Die feit dat dit tot in die 20ste eeu steeds water na die dorp vervoer het, het getuig van buitengewone ingenieursvernuf. In die 20ste eeu het die dorpsleiers besluit om hierdie stelsel te bewaar. Hulle sou dit vervang met ’n moderne betonstelsel en het die ou stelsel tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar. Dit het dus in onbruik geraak. Binne ’n kort tydjie het die stelsel verkrummel omdat die koel water nie meer verhoed het dat die ongenaakbare son die stelsel droogbak nie. Die vibrasie van groot verskuiwingsmasjiene en chemiese stowwe wat skielik in die lug gehang het, het ook daartoe bygedra. Die werk van die waterleidingstelsel was om water te vervoer. Toe dié taak nie meer verrig is nie, het die stelsel tot niet gegaan.

Met die dissipels se roeping het Jesus vir hulle ’n spesifieke taak in gedagte gehad. Hulle moes saam met Hom uitgaan om mense vir die koninkryk te wen. Hul taak was nie om die dissipelgetalle aan te vul en om slegs geestelik deur Jesus gevoed te word nie. Hul taak en roeping het met aksie en beweging gepaard gegaan. Hulle moes self die geestelike voedsel na ander neem.

Enige lidmaat of gemeente wat nie aktief besig is met die verkondiging in al sy verskyningsvorms nie, word inderwaarheid stagnante monumente. ’n Volgeling van Jesus wat tot stilstand kom, loop die gevaar om alle motivering te verloor. Wanneer Hy ons roep, mag ons nie toelaat dat enige saak of mens ons van hierdie roeping weglok nie. Die uiterste voorbeeld hiervan is die eerste dissipels wat hul eie werk en familielede agtergelaat het om Hom te volg. Dit word uiteraard nie van ons gevra nie. Daar word wel aksie van ons gevra. Anders loop ons die risiko om monumente te word wat mekaar Sondae op die kerkbanke besigtig.

Ds David Barnard

Magaliesmoot