Dankoffer van lof

 

Psalm 107

 

Ons onderhandel maklik met die Here wanneer die druk en seer wat ons soms beleef ons oorweldig. Indien ons gelukkig genoeg is om verligting van ons spanning te kry, is ons geheue soms maar beperk. Hoeveel keer sê ons dankie? Nie net vir verligting danksy sy teenwoordigheid nie, maar ook vir die groot en belangrike dinge wat deel vorm van ons lewens. Vir die feit dat ons God se kinders is en dat ons aan Hom behoort.

Psalm 107 was oorspronklik bedoel as ’n dankoffer wat tydens byeenkomste aan God gebring is. Mense wat in hul nood beloftes aan die Here gemaak het, het daardie beloftes, volgens die Bybel, nagekom met die bring van so ’n dankoffer. Hierdie dankoffer was dus nie noodwendig geld of van materiële aard nie. Dit was nie noodwendig ’n dier wat geoffer is of produkte wat van hul landerye afkomstig was nie. ’n Baie belangrike deel van die dankoffer was lof wat God toegebring is. En hierdie lof was dikwels in die vorm van ’n belydenis. ’n Erkenning dat God in beheer van alles is.

Om die volk iets te laat beleef van God wat in beheer is van die wêreld, word vier groepe mense in hierdie psalm om die beurt opgeroep om te kom getuig van God se redding. So asof die psalmdigter wil sê: Word vir ’n oomblik stil; hou op met die gejaag en kyk saam met my terug; sien God se dade van liefde en genade in julle lewe raak – en wees dankbaar! Ons lewens het so vol geraak met aktiwiteite en pligte dat ons selde die moeite doen om net stil te raak en vir ’n wyle ons verhouding met God te oordink. Doen ons dit wel, kan ons nie anders nie as om ’n lofoffer aan Hom te bring.

Ds David Barnard

Magaliesmoot