Lewensvreugde

 

Handelinge 2: 32-47

 

Sekere dinge laat ’n diep en blywende indruk op ons, soms vir die res van ons lewens. Dikwels is dit dramatiese dinge wat emosioneel gelaai is. ’n Grusame ongeluk waarop jy afkom, bly jou lank by; die dood van iemand naby jou; maar dan ook positiewe dinge soos die geboorte van jou kinders, jou troudag, die bereiking van ’n lewenslange droom. Kan jy sulke gebeurtenisse onthou waar jy dit beleef het dat God direk met jou praat? Wanneer ons sy teenwoordigheid beleef, bly dit ons by en het dit ’n bepaalde impak op jou lewe.

Daar is heelwat verhale in die Bybel wat vertel van mense wat bewus word van God se teenwoordigheid, soos Moses by die braambos, Jakob by Bet-El, Nehemia wat in die seer en moedeloosheid by die mense wat in Jerusalem was God se stem hoor wat hom dring om iets te doen. Die skare in ons Skrifgedeelte hoor die woorde van Petrus en word daardeur diep getref. Hulle hoor God se stem. Dit kom aan die lig wat daarna gebeur. Hul lewens, fokus, uitgangspunte – ja, hul totale bestaan verander. Hulle is geraak deur God. En om te dink die ommekeer in hierdie mense se lewens is vanweë ’n preek!

Mense word deur God gekonfronteer. Hy kom staan voor ons. Op verskeie maniere en veral deur prediking. Neem God se hand en volg Hom. Neem God ernstig op en laat Hy jou lei of volg jou eie kop. Hierdie eerste gelowiges laat hulle deur God lei en een van die gevolge wat ons by hulle vind, is die blydskap in hul harte. Blydskap oor God se teenwoordigheid. Blydskap omdat hulle gered is, blydskap oor die werking van die Gees van God, blydskap oor die verbondenheid met mekaar. Blydskap kom spontaan, dit is af te lees van iemand se gesig en lyftaal. Vir hulle was dit elke dag daar, ’n voortdurende saak, ’n lewenshouding. Nie lewensmoeg nie, maar lewensbly. Jesus het vir my en jou uit die dood opgestaan. Wie dit waarlik glo, het ’n lewensvreugde wat niks en niemand hom kan ontneem nie!

Gebed

Ek bid om u gemeenskap, o Heer. Laat u teenwoordigheid ook my hart en lewe verbly. Amen.

Ds Jaco Dreyer

Bloemfontein