Die krag van prediking

 

Handelinge 10: 34-43

 

Die eerste preek vir heidene het kragtige gevolge gehad. Petrus se woorde is die sleutel wat God gebruik om met mense ’n pad te begin loop en in hul lewens betrokke te raak. Al wat Petrus doen, is om maar iets te sê, te vertel van die Jesus van Nasaret met wie hy die voorreg gehad het om vir ’n paar jaar die pad te kon saamstap. Vir hom lê die belangrikheid van Jesus se lewe in sy opstanding.

Petrus het hier wat ons in kerktaal noem die voorreg om op die kansel te mag staan. Diegene wat dit doen, noem ons predikante, leraars, bedienaars van die Woord, pastors en nog vele meer. Die belangrikste term is teoloog. Teoloog kom van twee Griekse woorde: Theos (God) en logein (om te sê). ’n Teoloog is dus iemand wat God sê, ’n God-sêer. As Petrus daardie dag in Kornelius se huis sê Hierdie Jesus is Here van almal, dan is hy ’n ware teoloog. Hy sê vir almal daar wat wil luister: Jesus is Here. So word elkeen wat in God glo en oor Hom praat ’n God-sêer, ’n teoloog.

En die rede waarom hy dit kan sê, is omdat hy self beleef wat Jesus gedoen en gesê het, maar veral omdat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy vertel aan ander wat hy by Jesus gekry het. Vir ons vandag is die Bybel dié bron: God sê. God kom daar aan die woord.

Die feit dat Jesus leef, is die hoofinhoud van Petrus se prediking. Dit is wat ek en jy weer vandag moet hoor: Vir ons sondaarmense is daar vergifnis en lewe te vind. Wie in Hom glo, ontvang vergifnis by Hom wat self Regter is.

Gebed

Here, dankie vir u Woord waarin ons U leer ken. Breek dit vir ons oop sodat ons u hand wat U na ons uitsteek, kan vasgryp en die lewensweg met U kan bewandel. Amen.

Ds Jaco Dreyer

Bloemfontein