Vertel my van God

 

Handelinge 11: 19-26

 

Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So lui een van ons spreekwoorde. En ons kan dit bevestig, want dit is die dinge wat in ons hart leef waaroor ons graag praat. Die gelowiges wat in Antiogië aankom, is nie anders nie en doen dieselfde. Hulle kan nie ophou praat oor Jesus nie. En die interessante is dat dít juis die rede is waarom hulle moes vlug vir hul lewens. Hier in ’n vreemde stad praat hulle met wie ook al wil luister oor Jesus. Vandag is dit polities korrek om nie te praat oor jou geloof nie, en so baie van ons doen dit dan ook nie. As Hy in jou hart is, kan jy stilbly?

Hoe vertel ’n mens vir iemand van God? Wanneer ons ’n vreemdeling die eerste keer ontmoet, is daar gewoonlik so ’n paar dinge wat ons vra of van onsself vertel. Ons vra na die persoon se naam. Ons vra wat hy of sy doen. Ons vra waar die persoon vandaan kom en ons sou dalk vra wat die persoon in die verlede gedoen het. Dit is wat hierdie eerste gelowiges doen. Hulle stel Jesus bekend op amper dieselfde wyse. Hulle vertel wie hul God is en dat Jesus die Here is. Om dit te verduidelik, moet hulle vertel wat Hy gedoen het. Hulle getuig van sy dade, van sy dood aan die kruis en dat Hy uit die dood opgestaan en so die lewe verwerf het vir elkeen wat in Hom glo. Omdat Hy oor lewe en dood heers, is Hy die Here.

Dan lees ons hoe God in sy genade hul prediking seën en dat baie tot geloof kom. Dit is hierdie geloofsband wat meebring dat hulle mekaar help en onderskraag en sorg dat die nuwe gemeente in geloof vasstaan en groei. Jesus Christus het nie net in hul harte geleef nie, maar in hul woorde en dade, en daarom het ander na hulle verwys as Christene. Mag Jesus nie net in ons harte leef nie, maar ook in ons ganse lewe sodat dit ook in ons lewe af te lees is wie ons Here is. Kom ons vertel vir ander wat in ons harte leef, sodat ook hulle kan lewe. Kom ons dra mekaar in die geloof soos hierdie gemeente.

Ds Jaco Dreyer

Bloemfontein