Besorg oor ander

 

Handelinge 14: 1-7

 

Wanneer ons opreg liefhet, is daar ’n diep en ware besorgdheid, in die eerste plek vir die mense naaste aan ons, die mense wat aan ons sorg toevertrou is. Dit is daardie mense wat saam met ons in dieselfde huis woon, saam met wie ons elke dag werk en reis, met wie ons speel en stoei en lag. So ’n besorgdheid verbind my aan ander en skeur my weg uit my eie klein leefwêreld. As my liefde opreg is, sal my besorgdheid nooit ophou nie. Selfs nie as my eie vrede en gemoedsrus daardeur versteur word nie. Dit is soms goed dat ek gesteur word en dat my liefdevolle omgee oor ander soms pyn en hartseer meebring en dat ons die las van sorge moet dra. Dit laat my soms ly, maar dit bring ook iets anders na vore. Dit gee lewe, dit gee kleur aan my bestaan en bring my tot dankbaarheid.

Ons vind iets daarvan in Paulus en Barnabas se lewens. Die liefde en omgee van Christus is wat hulle dring. Dat Jesus die pad tot aan die kruis geloop het, getuig van sy liefde. Sy besorgdheid oor ander spreek deur sy hele lewe. En sy opstanding uit die dood verkondig hoop in alle omstandighede. Daarom hou hierdie twee apostels nie op nie om die boodskap oor te dra waar hulle ook al kom, ongeag die omstandighede. Of die deur vir hulle toegemaak word en of hulle moet vlug vir hul lewens, hulle hou nie op om in liefde uit te reik nie. Daar is ’n besorgdheid oor mense, en hulle bring hierdie boodskap van lewe en omgee, wat die prys ook al mag wees. Vanweë sommige mense se ongeloof en selfsugtige redes moet hulle die stad Ikonium verlaat omdat hulle gevaar loop om aangerand en gestenig te word.

Die apostels se besorgdheid oor ander hou nie op nie, want dit is die opregte liefde van Christus wat hulle dra. Juis daarom lees ons dat God hul hande sterk en daar tekens en wonders deur hul toedoen gebeur.

Mag die besorgdheid wat die opgestane Heer oor ons het, ons ook daartoe noop om waarlik besorg te wees oor diegene wat Hy aan ons toevertrou en andersins op ons pad gebring het.

Ds Jaco Dreyer

Bloemfontein