Jou lewe het sin

 

Romeine 8: 22-25

 

Dinge is vandag baie anders as in die tyd van die Romeinebrief. Baie dinge bly egter dieselfde. Mense word nog steeds siek, kom in krisisse, en… gaan dood. Die meeste mense lewe nie net nie, maar wil lewe, en aanhou lewe. In die algemeen gaan dit goed: nie besonder goed nie en ook nie besonder sleg nie. Soms kry ons swaar (sug, kreun).

Ons tyd is meer gekompliseerd as destyds. Dinge volg mekaar so snel op dat ons soms vra: Waar is ek? Wat gaan vir wat? Of – waarom is daar juis iets en nie niks nie? Hoekom is ek hier?

Belangriker: Hulle voel hul lewe moet sin hê sodat hul lewe nie tevergeefs geleef is en soos ’n skaduwee verdwyn nie. As daar geen sin is nie, is daar ook geen doel, hoop of toekoms nie. ’n Mens bestaan maar net. So ’n gevoel kom soms wanneer die gewone gang van sake onderbreek word deur die een of ander onverwagte krisis of swaarkry. Dan word ons moedeloos en verloor ons hoop.

Ons teksgedeelte sê dis ’n troos om te weet dat ander gelowiges ook soms kreun en saam met jou sug. Belangriker: Jou lewe het sin. Daar is hoop. Die evangelie sê ons moet ons nie vasstaar teen die magdom detail van ons lewe nie. Kyk na die geheelprentjie van jou lewe. Dan sal jy merk dit het sin. Terwyl ons leef in die groot "nog nie", is ons op pad na ’n heerlike einddoel met en by God. Hoekom? Jesus is nie dood nie. Hy leef! Daar is dus ’n toekoms. Jy kan met reg hoop. Jy kan nou reeds ’n verskil maak deur bakens van hoop op te rig. Wie leef uit hoop, kan en mag voluit lewe. Al kan die sin van die lewe van situasie tot situasie verskil en al is elke mens uniek, staan elke dag, elke oomblik, elke situasie gereed met nuwe sin. Die Opgestane Heer waarborg jou toekoms. Jy vertrou dat God jou vrygespreek het. Net so kan jy ook vertrou dat God sal doen wat Hy beloof het.

Prof Alex Antonites

Emeritus