Maandag 25 April

Opstanding – vandag nog?

 

Lukas 23: 39-43

 

Min gelowiges wonder nie oor die lewe na die dood nie. Dis heeltemal menslik. Gelowiges het die vraag ook aan Paulus gestel. Om die ewige lewe te bely maar jy weet totaal nie waarna jy verwys nie, sou sinneloos wees. Gaan ons met ons dood in ’n soort narkose en slaap tot die wederkoms? Baie meen dat dit tydmors is om hieroor te praat: Daar is niks na die dood nie. As jy dood is, is alles dood.

Omdat die koninkryk van God so anders is, het Jesus baie vrae met gelykenisse beantwoord. Die misdadiger aan die kruis se vraag oor lewe na die dood antwoord Jesus egter duidelik, direk en op die man af: Ek sê vir jou: Jy sal vandag nog saam met My in die paradys wees. Dit geld vir die misdadiger, ook vir u en my vandag. Jesus gee veel meer as om net aan ons te dink.

Vandag nog impliseer baie duidelik dat die misdadiger, u en ek, met ons dood oombliklik gaan opstaan tot die ewige lewe. In Hom sal ons die opstanding meemaak. Hierdie misdadiger het niks verdienstelik verwerf sodat Jesus dit net vir hom sou doen nie. Inteendeel: Hy was ’n moordenaar.

Vandag nog sê nog meer: Dit impliseer kontinuïteit (voortsetting) van ons huidige menswees, wie ons is, oombliklik na ons dood. Dis ’n voortsetting van ons menswees en selfbewussyn oor die grens van lewe en dood. Jy gaan nie verdamp tot ’n wasem of opgelos word in ’n groot niks nie. Ten spyte van die verskil (diskontinuïteit) met die ou aardse menswees, is daar ook kontinuïteit: Jy sal herken word deur dié wat jou voorafgegaan het. Jy gaan nie ’n ander individu word nie. Indien dit nie so was nie, sou Jesus se versekering leeg en niksseggend wees. Ons sien iets hiervan ook by Jesus se verskyning aan die Emmausgangers, aan Tomas en die dissipels. Hulle herken Hom. Hierdie opstanding verseker en bemoedig ons opnuut dat die dood nie ’n einde is nie, maar ’n deurgang juis na dié lewe, die ewige lewe.

Prof Alex Antonites

Emeritus