Aansteeklike geloof, liefde en hoop

 

1 Tessalonisense 1: 1-10

 

Ons steek mekaar so maklik aan met negatiewe gedagtes en moedeloosheid, maar as Paulus aan die gemeente in Tessalonika skryf, begin hy deur te getuig van die aansteeklikheid van hul geloof, liefde en hoop. Hierdie klein groepie gelowiges word swaar verdruk en vervolg, en tog word hulle gekenmerk deur en deur Paulus onthou vir die werking van hul geloof, die moeitevolle inspanning van hul liefde en die volharding van hul hoop op die Here Jesus Christus.

Ja, jy het reg gelees, om as ’n gelowige te lewe, vereis harde werk, moeite, inspanning en volharding. Geloof, liefde en hoop is werkwoorde of doenwoorde wat ongelukkig in die kerk baie keer tot statiese begrippe versteen. As dit gebeur, praat ons oor geloof as iets waaraan jy dink, liefde as iets wat jy voel en oor hoop as blote idee. Christelike geloof, liefde en hoop is egter meer as dit. God se liefde en verkiesing is die oorsaak van ons dankbare antwoord van geloof. Ons liefde is ’n weerkaatsing van die liefde wat God eerste aan ons bewys het, en ons hoop is die resultaat van ons verhouding met die opgestane Heer.

Die klein groepie gelowiges in Tessalonika, wat die hoofstad was van Masedonië, word ’n voorbeeld vir almal. Hulle draai weg van die afgode en dien die lewende en ware God. Hierdie lewe in reaksie op God se genade word aansteeklik en beïnvloed almal wat met hulle in aanraking kom positief.

Mag jy ook vandag weer opnuut deur die Woord en deur die versekering van die Heilige Gees aangesteek word, sodat die blydskap van ware geloof ook sal versprei na almal met wie jy vandag in aanraking kom.

Gebed

Vader, baie dankie dat U my eerste liefgehad het en dat U my verlos het deur Jesus Christus. Help my asseblief om dankbaar te antwoord op u genade, deur my geloof uit te leef met dade. Laat my inspanning, moeite en volharding tog aansteeklik word, sodat ander iets van die blydskap van lewende geloof, liefde en hoop by my sal ervaar. Amen.

Gesang 488: 1, 4

Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika