Wie stel ek tevrede?

 

1 Tessalonisense 2: 1-9

 

Om aanvaar te word deur ander mense, is vir almal van ons belangrik. Ons wil graag geliefd wees en ons wil nie graag teleurstel nie. Daar heers veral druk op jongmense om in te pas en so op te tree dat ander tevrede moet wees met wat hulle doen, hoe hulle praat en selfs met hoe hulle lyk en aantrek. Paulus verseker die gemeente egter dat hy en sy medewerkers nie die evangelie verkondig om mense te probeer tevrede stel nie, maar om God te eer en te behaag. God kyk immers binne-in ’n mens se hart en gedagtes in, Hy weet wat ons ware bedoelings is en Hy ken ons motiewe.

Die vrymoedigheid om die evangelie te verkondig met jou woorde en dade, kom immers ook nie uit jouself nie. Paulus het geweet dat dit dalk kan lei tot verdere vervolging en belediging soos wat hy in Filippi gely het, maar tog het hy hom ingespan om die wonderlike goeie nuus van God se verlossing ook met die gemeente in Tessalonika te deel.

Hebsug is die ander motief wat mense dryf om op ’n sekere manier op te tree en te praat. Paulus verseker die gemeente egter dat sy motief altyd was om God te eer en nie om deur mense geëer te word nie. Hy gebruik ’n pragtige beeld van ’n moeder wat haar kindertjies met sagtheid en liefde vertroetel. So ’n moeder word gemotiveer deur niks anders nie as onselfsugtige en ware liefde. Paulus sê dat hierdie liefde hom motiveer en dat hy selfs sy lewe vir hulle sou gee, soos ’n goeie ma ook vir haar kind sou doen.

Dalk is dit vandag weer nodig dat ons vir onsself vra: Wie probeer ek tevrede stel? Wat motiveer my? Mag God ons lei dat dit nie mag, eer, geld of iets dergeliks is nie, maar ware liefde en omgee. Mag ons die evangelie vandag met dankbaarheid en vrymoedigheid gaan deel, omdat God ons met soveel liefde omarm, versorg en vertroetel.

Gesang 286: 1

Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika