Die Woord wat werk

 

1 Tessalonisense 2: 10-20

 

’n Goeie ma en pa vertroetel hul kinders met liefde en spoor hulle aan om tot eer van God te lewe. Paulus sien homself en sy medewerkers as geestelike ouers vir die gemeente in Tessalonika. Hulle wil hierdie klein groepie gelowiges versorg, aanspoor en bemoedig om te groei en te lewe in verhouding met God.

God self het die gelowiges geroep deur sy Woord en Heilige Gees. Hierdie Woord is nie blote mensewoorde nie, maar God se Woord wat in gelowiges werk en hul hele lewe verander. Die werking van die Woord is so kragtig dat dit gelowiges in staat stel om selfs in die moeilikste omstandighede lyding en vervolging te kan verduur. Hierdie Woord is nie kille woorde op papier nie, maar die opgestane Heer self wat in verhouding met mense kom leef. Die boodskap van ’n nuwe lewe moet aan alle mense verkondig word en kan nie selfsugtig vasgehou word nie.

Het jy al die werking van die lewende Woord van God ervaar? ’n Mens kan nie maar aanhou lewe soos altyd as God jou geroep het om deel van sy koninkryk te wees nie. As ons deel is van God se ryk en as Hy ons Koning is, behoort sy Woord ons optrede te bepaal. God word dan die baas van ons bestaan en ons leef nie meer volgens ons eie selfsugtige begeertes, behoeftes of wil nie.

Kom ons gaan vra die Here om deur sy Woord en Gees in ons te werk, sodat ons ook met vreugde kan uitsien na daardie dag wanneer ons in blydskap voor die Here Jesus Christus sal verskyn. Hy is die Koning van ons ganse bestaan.

Gebed

Here, baie dankie vir u Woord en Heilige Gees wat my elke dag inspireer en lei, sodat ek as deel van u koninkryk kan bestaan. Kom doen tog u werk in en deur my vandag. Amen.

Gesang 518

Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika