Blydskap oor ander se geloof

 

1 Tessalonisense 3: 1-13

 

Christelike geloof en liefde is nie ’n individualistiese saak nie. Geloof is altyd om te glo saam met ander en liefde is om te lewe vir God en ander. Paulus en Timoteus verstaan dit baie goed en daarom is hulle so bly om te hoor dat die gelowiges in Tessalonika vas staan in die geloof te midde van moeilike omstandighede.

Ons is soms so besorg oor ons eie geloofslewe dat ons vergeet om ook oor ander mense se geloof en liefde bly te wees. Ja, ons kan selfs selfsugtig wees met iets so edel soos geloof en liefde. Vandag sê mense maklik my geloof is my saak en ek het nie die kerk of ander mense nodig nie. Dit kan nooit ware geloof wees nie, want ander mense en die kerk het jóú nodig.

Die verhouding tussen Paulus, Timoteus en die gemeente is vir ons ’n pragtige voorbeeld van hoe gelowiges oor mekaar moet praat en dink en mekaar moet hanteer. Kom ons gaan sê weer vir ander mense hoe bly ons is dat hulle deel is van ons lewe en dat ons saam kan deel in geloof en liefde. Wil jy nie sommer vandag nog iemand gaan soek wat nodig het om dit te hoor nie? Dit sal albei van julle se geloof versterk.

Mag Paulus se wens vir die gemeente in vers 12 ook vir ons waar word: Mag die Here ons liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak!

Gebed

Here, baie dankie dat ek nie alleen is in my verhouding met U nie, maar dat U vir my mense gee om geloof en liefde te deel. Help my om bly te wees oor die pad wat U ook met ander stap en nie net aan myself te dink nie. Dankie dat ek soveel liefde ontvang het en dit ook kan uitdeel aan almal wat oor my pad kom. Amen.

Gesang 526

Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika