Geroep tot heiligheid

 

1 Tessalonisense 4: 1-12

 

Daar is ’n groot verskil tussen skynheiligheid en om heilig te probeer lewe. Ja, ons is bang om skynheilig voor te kom, maar dit mag nie verhoed dat ons werklik probeer om heilig te lewe nie. Heiligheid beteken nie dat ons nou beter as ander mense is of minder afhanklik van God se genade lewe nie. Nee, heiligheid beteken om jou hele wese, alles wat jy dink, doen, voel en sê, aan God te wy en vir Hom af te sonder. Ons kan nie ons lewe in kompartemente verdeel en sommige tye en ruimtes aan God afstaan, terwyl ons ander vir ons eie selfsugtige begeertes en behoeftes wil behou nie. Ons verhouding met God in Christus beslaan ons totale bestaan.

Jesus Christus het die dood oorwin, Hy het opgevaar na die hemel en aan ons die Heilige Gees gegee om ons te vertroos, te leer en te lei. As Hy die Koning van die heelal is, behoort Hy ook oor elke aspek van ons menswees te heers, selfs oor ons liggame.

Kom ons gaan wy onsself opnuut weer aan die Here in alles wat ons doen. Kom ons leef rustig en kalm terwyl ons hard werk en as voorbeeld vir ander lewe. Mag hulle uit ons dade en in ons hoop iets raaksien van die heilige lewe wat aan God gewy word uit dankbaarheid. Dit sal hulle ook aanspoor om so te lewe. Mag ons liggame die lewende tempels word waarin mense iets van die heilige teenwoordigheid van God sal ontdek deur die werking van die Heilige Gees wat deur ons lewe!

Gebed

O Heer, vergewe my tog dat ek soms my liggaam en my lewe misbruik deur net vir myself te lewe. Kom woon tog in my deur u Heilige Gees en vul my lewe met u liefde en heilige teenwoordigheid. Amen.

Gesang 425: 1, 3

Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika