Saterdag 7 Mei

Gereed om God te ontmoet

 

1 Tessalonisense 5: 1-28

 

Daar is nou en dan mense wat beweer dat hulle die koms van die Here kan voorspel. Dan is die media in rep en roer en almal vra skielik vir hulself die vraag of hulle gereed is vir die einde van die wêreld en om God te ontmoet. Die ironie is dat geen mens eens met sekerheid sy of haar eie dood presies kan voorspel nie en ons almal dus elke oomblik gereed moet staan. Vandag is dalk ons laaste dag!

Paulus gebruik die beeld van ’n soldaat wat wag staan en gereed is, iemand wat paraat is en nie aan die slaap raak nie, maar getrou op sy pos bly. Vandag is nog ’n kans op die wagpos van die lewe, jy sal verseker ook vandag die aanvalle van versoeking beleef en jy sal ook dalk moeg raak om te veg vir wat goed en reg is. Daarom moet ons mekaar bemoedig om gereed te bly, ons weet immers dat Jesus Christus klaar die grootste stryd oorwin het en dat ons vir ewig saam met Hom sal lewe.

Geloof is nie ’n abstrakte begrip nie, maar ook ’n praktiese lewenswyse. Ons geloofsverhouding met God moet sigbaar word in ons praktiese verhoudings met ander mense. Daarom gee Paulus sekere riglyne vir hoe ons as gelowiges in die praktyk van vandag kan gaan lewe. Jy kan dalk weer verse 12 tot 24 gaan lees en jou eie lewe daaraan gaan toets.

Kom ons gaan probeer om vandag lief te hê, hard te werk, geduldig te wees en ons te beywer vir ander se belange. Kom ons verbly ons in die Here en bly weg van dit wat sleg is. Kom ons lewe in vrede en toegewydheid aan God met ons hele wese!

Gesang 599: 1-3

Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika