Dinsdag 10

Benut genadetyd

 

Lukas 13: 1 -9

 

Die twee tragedies waarna Lukas 13 verwys, het mense laat vra wat die verband is tussen sonde en straf. Jesus se antwoord moes as ’n skok gekom het. Hy ontken nie dat daar ’n verband tussen sonde en straf bestaan nie; inteendeel, Hy verskerp die algemene opvattings daaroor (verse 2 en 3, 4 en 5)! Ook ons moet weet, dit is nie net sekere mense wie se sonde groot genoeg is om gestraf te word nie, of sekere sektore van die samelewing wat oordeelsryp is nie. Ons almal is. ’n Mens hou nie daarvan om dit te hoor nie, maar of jy daarvan hou of nie, dis waar (Rom 3: 12-18). Die boodskap is duidelik – die byl van God se oordeel lê reeds teen die wortel van die boom (vers 7).

Die gelykenis van die vyeboom wat in die wingerd geplant is, skets ’n dubbele beeld van die bevoorregte posisie van Israel (en ons). Vyebome is dikwels in ’n wingerd geplant. Sowel vyeboom as wingerd is simbolies van God se verwagting van sy mense – dat hulle vrug sal dra. Gewoonlik is ’n vyeboom wat in ’n wingerd geplant is so drie jaar gegun om wortel te skiet. Vanaf die vierde jaar moes dit vrugte dra. Indien nie, kon die boom uitgekap word. In Jesus se verhaal word die vyeboom gespaar (verse 8 en 9).

Waarom? Omdat hierdie gelykenis eintlik gaan oor ’n sekere Tuinier wat tussen die boom en die byl ingetree het. Ons ken hierdie Tuinier se identiteit beter as daardie eerste hoorders. Ons glo dat hierdie Tuinier op Golgota wel deur die byl getref is, sodat ons tyd kry om vrug te dra. Ons glo ook hierdie Tuinier het daarna opgestaan, sodat ons inderdaad vrug kán dra. Ons glo verder dat hierdie Tuinier steeds sy hande ophef en vir ons pleit (Rom 8: 34).

En ons? Soos die vyeboom word ons versorg en tyd gegee, geleende tyd, geleentheidstyd, genadetyd. Elke minuut, elke sekonde daarvan, is duur gekoopte tyd wat ons moet benut om vrug te dra tot eer van God.

Dr Christo van der Merwe

Emeritus