Die Here is naby

 

Filippense 4: 4-7

 

Die Here is naby! ’n Wonderlike versekering vir elke gelowige. Maar wat beteken dit? Sê Paulus hiermee iets van Jesus se geboorte as Immanuel (Matt 1: 23) – God met ons? Of sê hy iets van Jesus se teenwoordigheid by ons tot met die voleinding van die wêreld (Matt 28: 20)? Of wou hy iets sê oor die wederkoms van die Here wanneer ...elke knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is die Here... (Fil 2: 10 -11)?

Paulus bedoel dit alles en selfs nog meer. Feit is, die kerk leef in die nabyheid van dié Here wat gekom het en weer sal kom. Maar hoe moet die kerk dan leef in hierdie tyd tussen die Here se eerste en tweede koms? Watter vorm moet die kerk se hoop en verwagting aanneem? Paulus gee die volgende riglyne.

Hy sê daar moet blydskap, inskiklikheid, onbesorgdheid en vrede wees. Al kan daar boeke oor elk van hierdie begrippe geskryf word, is dit begrippe wat nie ellelange verklarings benodig nie. Elke Christen weet wat blydskap, inskiklikheid, onbesorgdheid en vrede beteken. En elke Christen weet dit is hoe die hoop en verwagting waarmee ons lewe, moet lyk.

Die toets is maklik. Meet jouself, jou gemeente, jou kerk aan hierdie vier woorde: blydskap, inskiklikheid, onbesorgdheid en vrede. Sou iemand as hy of sy vandag na jou, die gemeente, die kerk kyk, iets daarvan bespeur? Sou hy of sy met ander woorde iets van die nabyheid van die Here bemerk, of juis nie? Dit is ’n baie belangrike vraag, want hierdie vraag lê ons hoop of ons wanhoop bloot.

Moenie sê dit is onmoontlik om so te leef in vandag se omstandighede nie. Lees weer Filippense 4: 4-7. Maar lees daarmee saam ook Efesiërs 3: 20 en 21. God verras ons telkens, en Hy beskaam telkens ons flou en klein verwagtings van Hom. Blydskap, inskiklikheid, onbesorgdheid en vrede is immers wat die Here vir ons wil gee en wat Hy in en vir ons wil doen – tot sy eer.

Dr Christo van der Merwe

EmeritusOpstanding