Navolging van Jesus (1)

 

Matteus 8: 23-27

 

Waarom vertel Matteus, en ook die ander Evangeliste, hierdie verhaal? Die meeste mense sal sê: om vir ons te leer dat Jesus ons uit storms red, veral lewenstorms in die breedste sin van die woord, soos emosionele spanning, frustrasie, finansiële krisisse, siekte en so meer. Natuurlik is dit waar. Of dit nou lewenstorms is of natuurlike storms, Jesus kan red!

Matteus wil egter met hierdie verhaal meer sê. Hy wil ons veral iets leer oor die hoë eise van dissipelskap en van die ingrypende gevolge van die navolging van Jesus. Die begrip volg kry ons ’n hele aantal kere in die onmiddellike konteks van hierdie verhaal (8: 19, 22, 23; 10: 38). Wanneer Jesus in die skuit klim, lees ons dan ook dat dissipels Hom gevolg het (8: 23). Toevallig? Ek glo nie. En daar in die skuit word hul navolging van Jesus op die proef gestel. Daar ervaar die dissipels hoedat menslike beloftes, indien dit oormoedig is, deur wind en weer aan flarde geblaas word en dat voëls en jakkalse meer sekuriteit het. In die skuit word hulle letterlik en figuurlik haweloos, van alle aardse ankers en sekuriteite afgesny, aan die elemente uitgelewer, nakend voor die aangesig van God geplaas, dit alles met ’n slapende Jesus by hulle in die skuit. Maar juis dit is navolging! Jesus roep mense uit die dood na die lewe, maar hierdie lewe beteken op sy beurt weer die dood, naamlik die ondergang van die ou mens en sy ou bestaan.

Navolging van Jesus is ’n dodelik ernstige saak. Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie (Matt 10: 38). Die bekende teoloog Bonhoeffer sê: As Christus ’n mens roep, sê Hy: Kom hier... en kom sterf. Dit beteken die einde van my selfsugtige ek, my roem, my koninkryk, my wil – ter wille van die koninkryk van God.

’n Mens kan maar net wonder hoe die kerk daar sal uitsien as navolging van Jesus in hierdie sin elke lidmaat se enigste fokus en erns is.

Dr Christo van der Merwe

Emeritus