Pinkster – doop met die Heilige Gees

 

1 Korintiërs 12: 13

 

Deur die een Gees het ons immers almal een liggaam geword deur die doop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk.

Baie mense is van opinie dat as jy nie met die Heilige Gees gedoop is nie, is jy nog nie werklik ’n Christen nie. Dit laat dikwels by mense die vraag oor hul eie doop. Is die doop wat aan babatjies bedien word dieselfde as die doop met die Heilige Gees? Sommige kry die gevoel dat hulle weer moet laat doop.

In die Bybel is daar sewe teksgedeeltes wat verwys na die doop met die Heilige Gees. In die verskillende teksgedeeltes word verskillende sake beklemtoon. In 1 Korintiërs 12: 13 gaan dit om die inlywing in die liggaam van Christus en die eenheid van die kerk. Toe ons gedoop is, is ons in die liggaam van Christus ingelyf. Deur die kragtige werking van die Gees is ons in een liggaam saamgebind, ’n liggaam waarvan Christus die hoof is. Ons is een met Christus en sy kerk. Dit is nie net ’n gawe aan ons nie, maar ook ’n opdrag: Elkeen van ons het ook ’n roeping en ’n funksie in die kerk. Ons moet mekaar dien met die gawes wat ons van die Here ontvang het.

Deur as kerk diensbaar te wees aan Christus, aan mekaar en aan die wêreld, word die eenheid van die kerk sigbaar: Wanneer ons mekaar as medegelowiges in liefde dien en as een liggaam deernis toon met die nood van die wêreld, sien die wêreld hoe ons een is met Christus – ja, dat ons sy liggaam is en Hy ons hoof. So verheerlik ons God en leef ons die evangelie.

Kyk na die mense saam met jou in die kerk. Dink aan al die Christene wat jy ken. Dink aan jou ouers wat jou gelowig opgevoed het, en weet: Ons is almal met die een Gees gedoop. Ons het almal deel geword van die een liggaam van Christus. Ons is almal van die een Gees deurdrenk.

Gebed

Here, dankie dat ek seker kan wees dat U deur u Gees in my woon. Help my om saam met ander gelowiges diensbaar te wees in die kerk om daardeur u Naam te verheerlik. Amen.

Dr Wim Dreyer

Universiteit van Pretoria