Die liefde – grootste gawe van die Gees

 

1 Korintiërs 13: 1-7

 

In 1 Korintiërs 13 leer ons dat die liefde die belangrikste gawe van die Heilige Gees is. Paulus betoog dat geen ander gawe van die Gees met die liefde vergelyk kan word nie. In die gemeente in Korinte was daar mense wat gedink het hulle is beter as ander omdat hulle in tale kon praat. Paulus sê dat as ons tale gebruik maar ons is liefdeloos, dan is die gawe van tale totaal nutteloos. Dan word dit soos ’n galmende simbaal – oorverdowend, maar betekenisloos.

Paulus verwys verder na die gawes om God se boodskap te verkondig; die gawe van geloof; die gawe van kennis; van bereidheid om alles wat jy het te offer; selfs jou lewe vir God te offer. Hy kom tot die gevolgtrekking: Al hierdie gawes wat op die oog af so wonderlik lyk, beteken absoluut niks as die inhoud daarvan nie die liefde is nie.

Die vraag is dus: Wat is die gawe van die liefde wat die Heilige Gees aan ons gee? Jesus gee die antwoord in Matteus 22: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag, en jou naaste soos jouself. Dit is alleen deur die kragtige werking van die Heilige Gees dat ons leer om sό lief te hê.

Dit is opvallend dat die apostel Paulus nie ’n definisie van liefde probeer gee nie. Hy wys wat liefde doen, soos Jesus wat nie lang en geleerde toesprake gehou het nie, maar die mense geleer het om diensbaar te wees deur die dinge wat Hy gedoen het. Liefde vir die naaste word getoets aan die mate waarin ek geduldig, vriendelik, nederig en vergewensgesind teenoor my medemens is. Naasteliefde word duidelik wanneer ek my verheug oor die waarheid, wanneer ek nie liggeraak is en maklik kwaad word vir ander nie. Liefde is die kenmerk van ’n Christen. Immers, God is Liefde!

Gebed

Here, leer ons om lief te hê. Ons bely ons eie liefdeloosheid, ons sonde, ons hatigheid. U het ons lief, help ons om U bo alles en ons naaste soos onsself lief te hê. Amen.

Dr Wim Dreyer

Universiteit van Pretoria