Die verkondiging van die Woord

 

1 Korintiërs 14: 1-5

 

In 1 Korintiërs 14 (en die vorige hoofstukke) word dit duidelik dat daar Christene in Korinte was wat geweldig klem geplaas het op die spreek in tale as ’n gawe van die Heilige Gees. Die mense van Korinte was bekend daarmee dat mense in die heidense godsdienste tydens kultiese byeenkomste meegevoer is, in ’n beswyming geraak het en dan allerlei klanke voortgebring het. Hulle het dieselfde praktyk in gemeentelike byeenkomste voortgesit en aanspraak daarop gemaak dat dit onder leiding van die Heilige Gees plaasvind.

Op grond hiervan het van die mense in Korinte dit as die belangrikste teken gesien dat iemand met die Heilige Gees vervul is, as hy vreemde tale kon praat. In Korinte het dit egter nog ’n verandering ondergaan, deurdat hulle nie meer in bekende tale gepraat het nie, maar allerlei vreemde klanke voortgebring het. Dit het veral in die erediens gebeur, en dit het die goeie orde in die erediens versteur. Daarom vermaan Paulus hulle in hoofstuk 14 dat hulle net die dinge in die erediens moet toelaat wat tot opbou van die gemeente dien. Hy spoor hulle aan om eerder die Woord van God te verkondig, as om allerlei klanke na vore te bring wat niemand verstaan nie. Verkondiging van die Woord is so belangrik omdat, sê die apostel Paulus, ons daardeur in ons gewete aangespreek word en ons deur die boodskap van Jesus Christus tot geloof in God kom. Dit kan nie op ’n ander manier as deur die verkondiging van die evangelie gebeur nie.

Om met oortuiging te verkondig dat Jesus Christus die Here is, is alleen moontlik wanneer die Heilige Gees ons daartoe lei. Nie net die prediker staan onder leiding van die Heilige Gees nie, maar elkeen wat na die verkondiging luister word deur die Heilige Gees oortuig van die waarheid en gelei om te getuig: Waarlik, God is hier by julle!

Gebed

Heilige Gees, lei my om sonder vrees en met oortuiging te verkondig dat Jesus ons Verlosser is. Wil U elkeen wat die verkondiging hoor, versterk in hul geloof. Verlos ons van allerlei pogings om u Woord te vervlak tot blote mensewoorde. Amen.

Dr Wim Dreyer

Universiteit van Pretoria