Bid deur die Gees

 

1 Korintiërs 14: 13-21

 

Om te bid, is om te glo... Dit is onmoontlik om te bid as jy nie glo dat God jou gebed hoor en verhoor nie. Jesus het ons geleer om te bid: Ons Vader wat in die hemel is... In Lukas 11: 9-13 lees ons: Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry... As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.

Gebed is ons gelowige antwoord op God se Woord. Gebed en die Heilige Gees is ten nouste aan mekaar verbind: Aan die een kant moet ons bid dat die Here sy Gees in ons sal uitstort. Aan die ander kant kan ons nie bid sonder die Heilige Gees nie. Dit is immers die Gees wat aan ons geloof skenk, waarsonder gebed nie moontlik is nie. Die Heilige Gees maak God se Woord vir ons verstaanbaar, help ons om te glo en om met gebed te antwoord. Die Heilige Gees is ten nouste betrokke in hierdie hele proses van Woord en antwoord; van luister na God en om God te antwoord; om te vra na God se wil en om dit te gaan uitleef in die wêreld.

Waar gelowiges bid, daar is die Heilige Gees teenwoordig, want Hy is altyd by ons. Die Bybel sê: Hy leer ons om te bid. Hy tree self vir ons in. Hy skep in ons die geloof en vertroue. Hy help ons om antwoorde in die Woord te vind. Hy troos en bemoedig ons.

As jy weer volgende keer bid, begin met die Woorde: Here, stuur nou u Gees om my te lei... En die Here sal deur sy Gees by jou wees. Dit is wat die Here Jesus ons leer in Lukas 11: Hy sal sy Gees stuur na dié wat daarom bid.

Gebed

Heilige Gees, leer ons bid. Leer ons bid soos Jesus sy dissipels leer bid het. Help ons om met ’n vaste geloof te bid en skep in ons ’n nuwe vertroue en hoop vir die toekoms. Troos ons in ons smart. Amen.

Dr Wim Dreyer

Universiteit van Pretoria