Die erediens – tempel van die Heilige Gees

 

1 Korintiërs 14: 26-33

 

Hoe is God in die erediens teenwoordig? Wanneer is God in ’n erediens teenwoordig? God is nie teenwoordig omdat ons so sê nie, maar omdat Hy dit aan ons belowe. Hy is deur die Heilige Gees teenwoordig wanneer ons in sy Naam vergader en wanneer die evangelie van Jesus Christus verkondig word.

Wanneer ons die erediens as ’n ontmoeting tussen God en mens sien, word dit ’n unieke geleentheid, iets heeltemal anders as ’n konsert of sportbyeenkoms. Die enigste ding wat dieselfde is, is dat daar ’n klomp mense bymekaar is. Die doel van die byeenkomste verskil hemelsbreed: By ’n sportbyeenkoms ondersteun ons ’n span en kan ons heerlike opwinding ervaar. By ’n konsert word ons vermaak. By ’n erediens ontmoet ons die heilige God, die Skepper van die hemel en die aarde.

Die kritieke vraag is: Wat verwag ons van die erediens? Of eerder: Wat verwag God van die erediens? Na alles gaan dit tog in die eerste plek om God, is dit God se erediens en nie ons erediens nie. Dit gaan daarom dat die erediens God verheerlik. Die kern van wat die Woord ons leer: God kom aan die woord wanneer sy Woord reg verkondig word. God word verheerlik as ons die Woord hoor, dit aanneem en daarvolgens leef.

God is deur sy Woord en Gees in die erediens teenwoordig. Dit is Christus se belofte, dat waar twee of meer in sy Naam teenwoordig is, Hyself teenwoordig is. Wie met daardie geloof en verwagting leef, sal die lewende God in die erediens ontmoet! Wanneer ons in gemeenskap met God leef en biddend luister na sy Woord, ontdek ons dat die totale lewe ’n erediens tot eer van God word.

Gebed

Here, dankie dat ons U mag ontmoet en U mag ken. Dankie vir u Woord. Wil U in elke erediens u Woord deur die kragtige werking van u Gees vir ons die brood van die lewe maak. Amen.

Dr Wim Dreyer

Universiteit van Pretoria