Die Gees wat wysheid gee

 

Jakobus 3: 13-18

 

Na die viering van Drie-eenheidsondag (gister), fokus die Kerk in ons nadenke, aanbidding en viering op die Persoon en werk van die Heilige Gees. Dit bly ’n grootse misterie dat ons in die drie-enige God drie Persone kan onderskei, alhoewel ons die drie Persone nie van mekaar kan skei nie. Die Heilige Gees is die persoon in die Drie-eenheid wat veral as gelowiges se helper beskryf word. Dit is veral die Gees wat God se mense met die hulp, onderskraging en bystand bedien wat ons nodig het. In sommige kerklike tradisies word die hulp waarmee die Gees mense bedien, die geskenke van die Heilige Gees genoem (sien Jes 11: 1-3a; daar is ook die vrug van die Gees in Gal 5: 22 en 23 en die gawes van die Gees in 1 Kor 12: 7-11). Ons sal hierdie geskenke oor die volgende paar dae bedink.

Die Heilige Gees bedien gelowiges met wysheid. Ter wille van ons nadenke hieroor, kom ons leen vir ’n oomblik die Jakobus-brief se beskrywing van die twee soorte wysheid: aardse, sinlike en demoniese wysheid, teenoor wysheid wat van Bo kom. Aardse, sinlike en demoniese wysheid is hoegenaamd geen wysheid nie, maar dwaasheid, omdat dit slegte vrugte voortbring; bitter naywer en selfsug wat lei tot wanorde en allerhande gemene dade. Paulus lê in 1 Korintiërs 3: 1-3 ook ’n verband tussen ’n tekort aan die wysheid wat die Gees gee en jaloesie en twis. Die wysheid wat van Bo kom, daarenteen, bring goeie vrugte voort.

As jy jou eie lewe ondersoek, van watter soort wysheid getuig dit? Jakobus (1: 5) moedig ons aan: As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Mag die Gees wat wysheid gee, die Gees van die Vader en van die Seun, jou vandag met die wysheid van Bo bedien.

Gebed

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom (Ps 90: 12).

Dr Anneke Viljoen

Pinetown