Die Gees wat insig gee

 

Hebreërs 11

 

Geloof is ’n ander soort weet. Nie die weet van wiskunde en wetenskap nie. Die skrywer van die Hebreër-brief verwoord hierdie ander soort weet so: Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is dus ’n sekerheid wat gegrond is in God se onsigbare werklikheid. Net omdat dit onsigbaar is, is dit mos nie minder werklik, minder eg as die sigbare werklikheid nie? Dis net (sonder die Heilige Gees) minder toeganklik, maar wanneer die Gees aan jou die geskenk van insig gee, kry jy ’n visie van en insig in God se werklikheid wat jou hele lewe bepaal.

Soos die gelowiges wat in Hebreërs 11 onthou word. Hulle het God se werklikheid gesien, met die insig wat geloof gee en dít, nie wat voorhande was en wat hulle met hul sintuie waargeneem het nie, het hul lewens bepaal. Die insig wat die Gees hulle gegee het, het hulle daardie ander soort weet gegee, sekerheid oor dit waarop hulle gehoop het en oortuiging van wat hulle nog nie gesien het nie. Het dit hulle van swaarkry gevrywaar? Verseker nie, inteendeel: Hebreërs 35-38 beskryf geweldige swaarkry. Maar met die insig waarmee die Heilige Gees hulle bedien het, het hulle perspektief op hul swaarkry gehad.

Mag die goeie Gees van God jou ook vandag insig gee. Mag die Gees van Christus jou seker maak van die dinge wat jy hoop en jou oortuig van die dinge wat jy nie sien nie. Mag jy weet, met die ander soort weet van geloof, dat God ook vir jou iets beter beoog.

Gesang 494: 1-3

Dr Anneke Viljoen

Pinetown