Die Gees wat raad gee

 

Johannes 14: 15-31

 

Hoe wonderlik dat die Heilige Gees gelowiges van raad bedien! Die woord wat die Johannes-evangelie gebruik om hierdie rol van die Gees te beskryf, is moeilik vertaalbaar omdat dit so ’n wye betekenis het. Dit dui op helper, bemoediger, trooster, voorspraak. In die Gees van God word al hierdie betekenisvelde in een Persoon saamgetrek. Dit is volgens Johannes 14 die raad waarmee die Gees ons bedien:

Waarheid en openbaring: Die Gees van die waarheid bedien aan gelowiges die waarheid van Jesus se opstanding. Die Gees maak dit wat vir die wêreld onsienlik is, sigbaar vir gelowiges (vers 19).

Liefde en gehoorsaamheid: Die Heilige Gees sal gelowiges ook bedien met gehoorsaamheid. Vir Jesus is gehoorsaamheid die noodwendige gevolg van gelowiges se liefde vir Hom en vir die Vader (verse 15 en 21).

Leer en herinner: Die Voorspraak sal ons ook alles leer en ons herinner aan alles wat Jesus gesê het (vers 26). Danksy die bediening van die Gees sal moderne gelowiges nie ’n agterstand hê wanneer dit kom by Jesus se lering nie – die Gees sal ons alles leer en ons herinner aan alles wat Jesus gesê het.

Vrede en vreugde: Die Gees bedien ons ook met vrede. Nie die soort vrede wat die wêreld gee nie, maar die vrede wat kom omdat ons weet dat Jesus leef en ons ook sal lewe. Die soort vrede wat kom uit die wete dat Jesus ons liefhet, selfs tot die uiterste toe (Joh 13: 1) en dat die Vader ons liefhet. Ons vreugde is gegrond in die feit dat Jesus na die Vader toe gegaan het om daar vir ons ook plek gereed te maak (Joh 14: 2).

Die owerste van die wêreld het geen mag oor Jesus nie en daarom hoef ons nooit raadop, ontsteld of bang te wees nie. Die Gees sal ons altyd van goeie raad bedien!

Gebed

Gees van Christus en van die Vader, bedien ons asseblief vandag met u goeie raad. Amen.

Dr Anneke Viljoen

Pinetown