Die Gees wat sterkte gee

 

Handelinge 1: 8 en 4: 1-31

 

’n Merkwaardige verandering het oor die apostels gekom toe hulle die sterkte ontvang het waarmee die Heilige Gees gelowiges bedien. Hulle is heeltemal omvorm van ’n groepie bang en verwarde volgelinge tot mense wat met vrymoedigheid opgetree het. Hulle is deur die krag van die Heilige Gees omvorm tot mense wat die opgestane Here Jesus met verrassende vrymoedigheid in woord en daad verkondig het. Selfs toe die Joodse Raad hulle met dreigemente die mond probeer snoer het, het Petrus en Johannes vir hulle gesê: Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan júlle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie (Hand 4: 19-20).

Die apostels se antwoord het my herinner aan die antwoord van Daniël se drie vriende. Toe die koning hulle vra ...watter god sal julle uit my mag kan red? het Sadrag, Mesag en Abednego koning Nebukadnesar geantwoord: Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie (Dan 3: 16-18). Uiteindelik moes die koning erken: Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie.

Talle gelowiges deur die eeue het hul krag uit hierdie bron geput. Uiteindelik sterf byna al die apostels vir hul geloof, maar ook daarvoor het hulle die sterkte ontvang waarmee die Heilige Gees gelowiges bedien. Of dit vir jou vandag in lewe of in sterwe is, mag die Heilige Gees ook jou van hierdie sterkte voorsien.

Gebed

Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in Hom is ons hart bly, op sy heilige Naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U (Ps 33: 20-22).

Dr Anneke Viljoen

Pinetown