Die Gees wat kennis gee

 

Matteus 11: 25-30

 

Daar is ’n universiteit waar dié wat ingeskryf is, gratis studeer. Die inskrywingsfooi word nie in rand gemeet nie, maar in die gewilligheid om by die Meester te leer. Die toelatingsvereistes word nie deur intellektuele vermoëns bepaal nie. Inteendeel, om verstandelik slim te wees, is glad nie ’n voorvereiste nie. Maar dit beteken nie dat jy nie by hierdie universiteit jou verstand hoef te gebruik nie. Dit is die universiteit van die Heilige Gees. Hier leer die studente die allerbelangrikste waarhede van die lewe. Hulle leer dit teen ’n billike pas, want die Leermeester is sagmoedig en nederig van hart. Dié wat gradueer, kry nie ’n sertifikaat nie, maar rus vir hul gemoed.

In die tyd van die Bybel het leerlinge by ’n rabbi studeer. ’n Rabbi se leerlinge is sy dissipels genoem. Die leer van ’n rabbi is sy juk genoem. Die vereistes om ’n volgeling van ’n rabbi te wees, was baie hoog – net die topstudente is gekeur, nie veel anders as die vereistes vir studie in ons eie tyd nie. Maar Jesus roep op ’n keer uit: Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. Dan maak Hy bekend hoekom die Vader se bedoeling genadig is wanneer Hy hierdie dinge vir sommige verberg en dit aan ander bekend maak. Hierdie dinge kom nie deur eie prestasie nie, ’n student kan dit nie self, deur eie vernuftigheid, insig en vlytige studie, ontdek nie, maar net deurdat Jesus dit aan jou bekend maak. Juis daarom is sy juk sag en sy las lig. Dit hang nie van my af nie, en tog neem ek die Rabbi se juk op my en leer ek van Hom.

Die Gees wat kennis gee, is die Gees van Christus aan wie die Vader alles toevertrou het. Sal jy vandag nog inskryf by die universiteit van die Heilige Gees?

Gesang 442: 1-2

Dr Anneke Viljoen

Pinetown