Die Gees wat eerbied vir die Here gee

 

Deuteronomium 5: 23-33

 

Eerbied vir die Here, of die vrees van die Here soos die Ou Vertaling die frase vertaal, is ’n vreemdsoortige konsep. Vrees is ’n negatiewe emosie, een wat ons eerder sou wou vermy. Tog beskryf die Bybel die vrees van die Here hier in ’n positiewe lig. Die vrees van die Here is aan te beveel. Hoe is dit moontlik?

In Deuteronomium 5 dink Moses terug aan die gebeure wat in Eksodus 20: 18-21 afgespeel het. Die volk het die mag en grootheid van die lewende God beleef en hulle is met die vrees van die Here vervul. Wanneer die volk dan op grond van die vrees van die Here vra dat Moses eerder as hul tussenganger moet optree, antwoord God vir Moses: Ek het gehoor wat hierdie volk vir jou gesê het. Wat hulle gesê het, is goed. Mag hulle altyd soveel eerbied vir My hê en al my gebooie gehoorsaam sodat dit altyd goed kan gaan met hulle en hulle nageslag. God vind hul vrees van die Here goed. Die vrees van die Here is die sleutel tot nougesette gehoorsaamheid in die weë van die Here, en nougesette gehoorsaamheid is die sleutel tot ’n voorspoedige lewe.

’n Ander keer het mense ook weer die heerlikheid van God gesien (Joh 1: 14), toe die Takkie uitgespruit het uit die stomp van Isai, die Loot uit sy wortels wat vrugte gedra het (Jes 11: 1-3a). Ons weet uit Jesus se menswording dat ons nie bang hoef te wees vir God se teenwoordigheid nie. Die groot offer wat Jesus ter wille van ons gebring het, is die onwrikbare getuie van die uiterstes waartoe die Here sou gaan om ons in die teenwoordigheid van die lewende God te bring.

Mag die Gees wat eerbied vir die Here gee jou vul met die vrees van die Here. Mag jy vandag jou vreugde vind in die vrees van die Here.

Psalm 111: 1-4

Dr Anneke Viljoen

Pinetown