Die Heilige Gees stel God bekend

 

Efesiërs 1: 15-23

 

Kan ’n mens ooit tevrede wees met die kennis wat ons van God het? Die antwoord behoort te wees dat geen gelowige ooit kan dink dat hy God "genoeg" ken nie.

Die vroeë kerkvader Augustinus het by geleentheid geskryf: Enigiemand wat dink dat hy God "genoeg" ken, is klaar verlore. Geen mens kan God ooit genoeg ken nie. Daarvoor is mense te gebroke. Dit weet God ook, en daarom het Hy die Heilige Gees aan mense gegee. Een van die belangrike werksaamhede van die Heilige Gees is om God aan gelowiges bekend te stel.

In Efesiërs 1: 17 sê die skrywer aan die gemeente Efese dat hy bid dat God deur sy Gees aan hulle wysheid sal gee sodat hulle Hom werklik kan ken. Die mense aan wie hy skryf, was nie ongelowiges nie, maar mense wat reeds die Heilige Gees besit het.

Die Leermeester wat God gegee het, is die Heilige Gees. Niemand kan God beter aan gelowiges bekend stel as die Heilige Gees nie (1 Kor 2: 10-11). As gelowiges meer van God wil weet, en Hom beter wil leer ken, moet hulle toelaat dat die Heilige Gees in hulle werk. Die Heilige Gees lei gelowiges met die wysheid wat God gee. Wat die mens van God ken, is nie wat hulle self uitgedink het nie, maar wat God die Heilige Gees vir mense meegedeel het om te doen.

Die Bybel waaroor ons as gelowiges beskik, is weliswaar deur mense geskryf, maar deur die Heilige Gees geïnspireer. Wat God van Homself wou sê, het Hy in die Bybel deur die Heilige Gees laat skryf en daarvoor het Hy van mensehande gebruik gemaak. God het nie net sy Woord aan gelowiges gegee nie, maar ook sy Gees gestuur om sy Woord aan ons uit te lê. Ons sou die inhoud daarvan nooit kon verstaan as die Heilige Gees ons nie ook lei om dit te verstaan nie.

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort