Die Heilige Gees gee toegang tot die Vader

 

Efesiërs 2: 11-18

 

Deur Christus het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader (Ef 2: 18). Die uitdrukking vrye toegang beteken dat al die deure na God oopgemaak is. Daar bestaan geen beperking of enige belemmering vir gelowiges as hulle deur Christus se verlossing na God wil gaan nie.

In die tempel was die toegang tot die Allerheiligste, waar die ark van die verbond gestaan het, altyd verbode. Daardie deel van die tempel was altyd met ’n dik gordyn afgeseël. Slegs die hoëpriester kon een keer per jaar hierdie deel van die heiligdom betree. Met Christus se kruisdood is die toegang tot God vry, maar terselfdertyd ook met beperking vry.

Die vryheid na God is ’n vrye toegang tot die Vader. Dié toegang is net vir diegene wat Hom hul Vader noem. Nie almal erken God as hul God en Vader nie. God is alleen Vader van sy kinders. Nie alle mense is God se kinders nie, net dié wat in Hom glo. God kan slegs op een manier Vader word, en dit is deur Christus. Daar bestaan nie twee paaie na God toe nie. Daar is net één pad, en dit is deur Christus Jesus. Jesus Christus het self gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Joh 14: 6). Daar is net een ingang en dit is deur Jesus Christus (Joh 10: 9). Hy het mense met God versoen.

In Romeine 8: 26 sê die skrywer dat die Gees ons ook in ons swakheid bystaan: Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Deur die Heilige Gees verkry gelowiges toegang tot die Vader. Hierdie toegang is bedoel vir alle gelowiges wat God deur Jesus Christus erken en Hom as Here bely. Daarmee het Paulus beklemtoon: Die één Gees wat my begelei, is ook dié Gees wat alle gelowiges begelei om toegang by die Vader te verkry.

Dank God vir hierdie besondere werk van die Heilige Gees.

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort