Die Heilige Gees versterk ons innerlik

 

Efesiërs 3: 14-21

 

’n Mens het ’n natuurlike geneigdheid om sonde te doen. As ’n mens weer gebore word, ontvang jy ’n nuwe natuur, ’n nuwe hart en ’n nuwe gees. In Efesiërs 3: 16 sê die skrywer hy bid dat die Vader deur sy Gees (en) uit die rykdom van sy heerlikheid aan hulle die krag sal gee om innerlik sterk te word. ’n Mens se sondige natuur en jou innerlike begeerte om ’n nuwe mens te wees, is altyd in stryd met mekaar. God die Vader gee egter deur sy Gees aan gelowiges krag om innerlik versterk te word.

Vergeet daarvan dat ons oor ons eie krag beskik om staande te bly en weerstand te ontwikkel teen enige vorm van versoeking. Dit is God wat in ons binneste moet werk om ons innerlik sterk te maak. Deur die versoeningsdood van Jesus Christus het Hy ons in staat gestel om die kwaad te oorwin. Mense wat op die krag van God vertrou, word deur die Heilige Gees innerlik sterk gemaak om weerstand te bied teen enigiets wat sondig is.

Eintlik ontvang ons dubbele krag: Die Gees gee krag sodat ons krag kan kry. Die Heilige Gees is die Gees van krag. Paulus druk sy bede nog sterker uit. Hy bid dat hierdie innerlike krag wat die Gees ons sal gee, saam met die rykdom van God se heerlikheid sal kom. Die uitdrukking God se heerlikheid bedoel eintlik God se teenwoordigheid. As God self in ons lewe teenwoordig is, is ons reeds ten diepste innerlik verryk. Dan kan niemand ons van God skei of ’n oorwinning oor ons behaal nie.

Die krag wat die Heilige Gees ons gee, versterk ons in ons geloof en ons vermoë om op die Here se pad te loop. Dit maak nie saak hoeveel krag ons reeds ontvang het nie. Met die Here se teenwoordigheid in ons, bly die krag waarmee ons innerlik versterk word onbeperk, omdat die krag van God onuitputlik is.

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort