Die Heilige Gees laat ons bid

 

Efesiërs 6: 18-20; Romeine 8: 26-30

 

Die Heilige Gees kan volgens die aard van sy werk ook bestempel word as die Gees van gebed. Waar Hy werk en regeer, word daar gebid. Wanneer mense traag of lusteloos raak om te bid, lei die Heilige Gees hulle om op hul knieë te gaan. As mense nie weet hoe of wat om te bid nie, lê die Heilige Gees hulle die woorde in die mond. Die Heilige Gees wil ons laat bid.

Elke gelowige het al die ervaring gehad dat hulle tyd afsonder om te bid, maar nie die woorde kry om te bid nie. Hulle weet nie wat om te vra nie. Of anders dwaal hul gedagtes só rond dat die regte woorde hulle ontwyk om te bid. Die skrywer het ook al die ervaring gehad. In Romeine 8: 26 sê hy: Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Daarmee saam verklaar hy egter die werking van die Heilige Gees: Die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by. Sy bedoeling is dat die Heilige Gees as ’n soort filter dien. Geen mens kan volkome of suiwer tot God bid nie. Ons sondige natuur verhoed dat ons reg kan bid.

In Efesiërs 6: 18 vertel die skrywer hoe die Heilige Gees wil hê dat ons moet bid. Kyk na die terme wat hy hier gebruik. Die woorde wat hy gebruik, praat van alles, elke, gedurig en al. Hy sê: Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Die gebed deur die Heilige Gees het nie perke nie. Ons moet alles biddend doen en by elke geleentheid bid. Ons moet gedurig bid en vir al die gelowiges bid.

Hoe vergelyk dit met ons lewe? Skeep ons nie dalk af om gedurig en gereeld tot die Here te bid nie? Dit beteken nie dat ons heeldag op ons knieë moet staan nie. Dit beteken slegs dat ons die Heilige Gees tot diens moet wees om te bid en met God ’n hegte verhouding moet hê.

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort